Depunerea Bilantului contabil in 2017

Depunerea situatilor financiare anuale la 31.12.2016

Potrivit legii contabilitatii Nr 82/1991 republicata si actualizata, societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii si sunt obligati sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale incheiate la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.

Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si de regula, coincide cu anul calendaristic;

dar,

entitatile pot opta si pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic:

  • pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice straine, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite conform legii;
  • pentru filialele consolidate ale societatii – mama, precum si pentru filialele filialelor, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor nebancare, definite conform legii.

Contabilitatea se tine in limba romana si moneda nationala si se depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Pentru firmele care nu au avut activitate se va depune o declaratie de inactivitate cu ajutorul programului pus la dispozitie de ANAF.

Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o deckaretie scrisa, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

  1.  politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
  2. situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
  3. persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Alaturi de bilant trebuie atasat si raportul administratorului, care trebuie sa se regaseasca si in format digital, dar si pe hartie ( Raport administrator 2017 ).

In cazul ONG-urilor se adauga in dosarul bilantului si documentul Raport cenzor 2017.

Termenul de depunere al bilantului la 31.12.2016

Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pentru SRL este de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar, iar pentru ONG-uri 120 zile de la incheierea exercitiului financiar.

Programul pentru generarea bilantului / situatiilor financiare la 31.12.2016 este publicat pe siteul ANAF.

Bilantul contabil poate fi semnat de persoane fizice autorizate CECCAR ( Expert Contabil ), persoane juridice autorizate CECCAR (Firma contabilitate), directorul economic, contabilul sef sau alta persoana care are studii superioare economice si care inlocuieste Directorul Economic si Contabilul sef, cand acestia lipsesc.

Categorie Contabilitate Bucuresti


0 Comments