Domiciliul fiscal în situația creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central

Domiciliul fiscal în situația creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central

În situația creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin domiciliu fiscal se înțelege:

a) în cazul persoanelor fizice, adresa unde își au domiciliul, conform legii, ori adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta diferă față de domiciliu;

b) în situația persoanelor fizice care derulează activități economice în mod independent sau întreprind profesii liberale, sediul activității sau locul unde se derulează efectiv activitatea principală;

c) în cazul persoanelor juridice, sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor, în situația în care acestea nu se execută la sediul social declarat;

d) în cazul asocierilor și alte entități care nu au personalitate juridică, sediul acestora sau locul unde se întreprind efectiv activitatea principală.

Ce se înțelege prin adresa unde locuiesc ?

Prin adresa unde locuiesc efectiv, se înțelege adresa locuinței pe care o persoană o utilizează în mod continuu peste 183 de zile în decursul unui an calendaristic, orice întrerupere de până la 30 de zile nu sunt luate în considerare.

În situația în care șederea are un scop exclusiv de vizită, concediu, tratament sau alte scopuri particulare asemănătoare și nu este mai mare decât perioada unui an calendaristic, nu se consideră adresa unde locuiesc efectiv.

În cazul în care domiciliul fiscal nu se poate definii conform celor precizate mai sus domiciliul fiscal va fi locul în care se regăsesc majoritatea activelor.

 

Articole similare

Înregistrarea sediilor secundare cu mai puțin de cinci angajați sau declararea sediilor secundare cu mai puțin de cinci angajați

Radierea din cazierul fiscal

Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice care întreprind activităţi economice în mod independent

Obținerea certificatului de rezidenţă fiscală

Contribuțiile sociale datorate de PFA în 2017

Redirecționarea de 2% din venituri salariale


0 Comments

Leave a Comment

Pagini: 1 2