Actele necesare pentru angajare !

Actele necesare pentru angajare !

Actele necesare pentru angajare;

Dosarul de personal al unui nou angajat va cuprinde cel puțin următoarele documente:

Dacă salariatul are persoane în întreținere, pentru a i se acorda deducere personală, va trebui să aducă suplimentar, următoarele acte:

  • Copie după certificatul de naștere al copilului;
  • Copie după certificatul de căsătorie;
  • Adeverinţă de la locul de muncă al soţului/soţiei – din care să rezulte că soţul/soţia nu beneficiază de deducerea personală pentru copilul minor;
Ca să se poată bucura de deducere personală, salariații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele:
• să aibă funcția de bază la respectivul loc de muncă de unde se va face deducerea;
• să aibă un venit brut lunar mai mic de 3.000 de lei.
Pentru prima condiție trebuie depusă la dosar o declarație pe propria răspundere a soțului/soției din care să rezulte că nu beneficiază de deducere personală pentru copil.
Cea de-a doua condiție, legată strict de venit, este cunoscută atât de angajat, cât şi de angajator.
Pentru consultații și servicii complete de contabilitate și resurse umane, nu ezitați să apelați la o ”firma de contabilitate” care vă poate oferii un sfat avizat.
 Postat în Resurse Umane
Alte Articole


0 Comments

Leave a Comment