Actele necesare pentru angajare !

 

Actele care ne sunt necesare pentru angajare

Dosarul de personal al unui nou angajat va cuprinde cel puțin următoarele documente:

 • dispoziţia de repartizare de la AJOFM;
 • cartea de identitate;
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie sau sentinţa de divorţ ( unde este cazul);
 • copii după actele/ diplomele de studii;
 • adeverinţa medicală care să ateste că este apt de muncă [motiv de nulitate contract de muncă!!!]
 • cazierul judiciar;
 • curriculum vitae, semnat şi datat de către angajat;
 • adeverinţa şi/sau notă de lichidare de la angajatorul precedent pentru a putea fi calculate eventualele zile de concediu medical ulterior.

Dacă salariatul are persoane în întreținere, pentru a i se acorda deducere personală, va trebui să aducă suplimentar, următoarele acte:

 • Copie după certificatul de naștere al copilului;
 • Copie după certificatul de căsătorie;
 • Adeverinţă de la locul de muncă al soţului/soţiei – din care să rezulte că soţul/soţia nu beneficiază de deducerea personală pentru copilul minor;
Ca să se poată bucura de deducere personală, salariații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele:
 
• să aibă funcția de bază la respectivul loc de muncă de unde se va face deducerea;
• să aibă un venit brut lunar mai mic de 3.600 de lei.
 
Pentru prima condiție trebuie depusă la dosar o declarație pe propria răspundere a soțului/soției din care să rezulte că nu beneficiază de deducere personală pentru copil.
Cea de-a doua condiție, legată strict de venit, este cunoscută atât de angajat, cât şi de angajator.
 
Pentru consultații și servicii complete de contabilitate și resurse umane, nu ezitați să apelați la o ”firma de contabilitate” care vă poate oferii un sfat avizat.
 
 
 
 

0 Comments

Leave a Comment