Înregistrarea fiscală pentru persoanele juridice din România

certificat inregistrare fiscala
certificat inregistrare fiscala

Orice societate care este subiectul unui raport juridic fiscal este nevoit să se înregistreze fiscal primind un cod de identificare fiscală.

Atribuirea codului de identificare fiscala se face depunand declaratia de inregistrare fiscala 010, la organul fiscal central 

Codul de identificare fiscală este:

a) CODUL DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ (CIF) repartizat de organul fiscal societățile și pentru asocieri și alte entități care nu au personalitate juridică;

b) CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE (CUI) repartizat conform legii speciale pentru persoanele juridice și pentru alte entități care se înregistrează conform legii speciale la registrul comerțului.

Depunerea declarației de înregistrare fiscală

Pentru a primii codul de înregistrare fiscală, contribuabilii precizați la cap. 3, lit a) sunt nevoiți să depună la organul fiscal competent Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Declarația 010.

Ce cuprinde declarația de înregistrare fiscală ?

– datele pentru identificarea contribuabilului/plătitorului;

– datele referitoare la vectorul fiscal;

– datele referitoare la sediile secundare;

– datele de identificare a împuternicitului;

– datele referitoare la situația juridică a contribuabilului/plătitorului, dar și multe alte informații utile administrării creanțelor fiscale.

Organul fiscal competent este:

– pentru societățile care se înregistrează direct, prin împuternicit sau reprezentant legal, organul fiscal unde își are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în situația depunerii declarației de mențiuni, organul fiscal unde este înregistrat;

– pentru societățile care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care deține calitatea de reprezentant fiscal.

Modificările făcute după înregistrarea fiscală

Modificările aduse ulterior asupra datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuiesc anunțate organului fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, nu mai târziu de 15 de zile de la data producerii acestora.

Modificări după înregistrarea fiscală în situația persoanelor fizice sau juridice ori altor entități supuse înregistrării în registrul comerțului

Modificările aduse asupra datelor declarate inițial de persoanele fizice, juridice sau alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului se fac potrivit dispozițiilor legii speciale.

Modificările aduse asupra datelor declarate inițial în vectorul fiscal se declară la organul fiscal central prin depunerea Declarației 010.

Încetarea condițiilor care au generat înregistrarea fiscală

La încetarea condițiilor care au generat înregistrarea fiscală, contribuabilii menționați la cap. 3, lit a) au obligația de a preda organelor fiscale, în vederea anulării, certificatul de înregistrare fiscală, odată cu depunerea declarației de mențiuni (formularul 010).


1 Comment

  1. august 14, 2023

    Un certificat de inregistrare fiscala ofera persoanei respective o identitate fiscala distincta, ceea ce ii permite sa fie impozabile. Acesta ofera, de asemenea, informatii despre impozitul pe venit, actiuni fiscale si multe altele. Depunerea inregistrarii fiscale si modificarile aduse ulterior datelor furnizate sunt indispensabile, acestea oferindu-va ocazia de a va desfasura activitatea fiscala uniform, corect si eficient.

    reply

Leave a Comment

Pagini: 1 2