Declarații care se depun în luna Martie 2017

Declarații care se depun în luna Martie 2017

Formularele care trebuie să le depuneți în luna Martie 2017 vă sunt prezentate mai jos de firma de contabilitate din București Compania de Contabilitate Buznea.

Depunerea Declarațiilor 010, 020 și 070 se face la 30 de zile de la data înființării sau data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial.

Declarația 010 

Se completează de persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică. Declarația de înregistrare se completează la înființare, iar declarația de mențiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor.

Declarația 020 formular de înregistrare fiscală sau declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal.

Declarația 070 formular de înregistrare fiscală sau declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere

Baza legală Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1)

Marți 7 Martie 2017

Se va Depune Declarația de mențiuni Formularul 092,  privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care folosesc trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care realizează o achiziție intracomunitară taxabilă în România. Se va depune de către contribuabilii înregistrați în scop de TVA care folosesc ca perioadă fiscală trimestrul și care au realizat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel nevoiți să își modifice perioada fiscală, astfel devenind plătitori de TVA lunar.

Baza legală Legea 227/2015 art. 322 și OPANAF 1165/2009

Vineri 10 Martie

Se vor depune declarațiile 010, 020, 070; Se vor realiza și depune de către societățile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care optează să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Tot pe data de 10 Martie se va depune și declarația 087, de persoanele care sunt înregistrate în scopuri de TVA și optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.

Baza legală: Legea 227/2015 art.3151 alin.(1) lit c) și d) OPANAF nr.3698/2016

Servicii de Contabilitate București la prețuri atractive

Miercuri 15 Martie

Se depune Declarația 204; formular pentru declararea anuale de venit de către asociațiile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale pentru anul precedent.

Baza legală: Legea 227/2015 art.125 alin.(4) OPANAF 3695/2016

Luni 27 Martie

Se vor depune declarațiile 100, 101, 112, 224, 300, 301, 307, 311, formularul 390 (VIES), 097, 104.

Joi 30 Martie

Se va depune declarația informativă Formularul 394, privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015). Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, potrivit art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei potrivit art. 307 alin.(1), (2), (6) și (7) din Legea nr.227/2015, pentru operațiuni impozabile în România potrivit art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015 și de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

Baza legală OPANAF 3769/2015

Vineri 31 Martie

Se va depune formularul 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarației de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică. Se va depune de către persoanele juridice care au îndeplinit la 31.12.2016 condițiile stipulate la art. art 47 din Legea nr.227/2015 (au obținut venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 100.000 euro).

Baza legală: Legea nr.227/2015 art.55 alin(2) Legea nr. 207/2015 art.88 alin. (1)

Categorie: Contabilitate București


Leave a Comment