Cine va beneficia de legea prevenției care se va aplica din 2017

Cine va beneficia de legea prevenției care se va aplica din 2017

Companiile din țara noastră nu vor mai putea fi sancționate automat de organele de control ale statului, cum sunt Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) sau Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), ci numai în situația în care firmele vor fi fost prevenite și îndrumate să își remedieze neregulile iar acestea nu se vor conforma într-un termen stabilit de cel puțin 7 zile lucrătoare, conform viitoarei Legi a prevenției

Astfel, autoritatea care găsește nereguli la o societate, nu va putea aplica sancțiunea contravențională la prima constatare ci va fi obligată să încheie un proces-verbal de constatare a neregulilor și va redacta planul de conformare, care va cuprinde toate aspectele care trebuiesc remediate, dar și termenul de conformare pentru fiecare faptă.

Legea prevenției nu se va aplică pentru fapte cum este munca la negru, iar firmele pot beneficia de măsuri de prevenție o singură dată pentru fiecare faptă, într-un termen de 5 ani..

De reținut că autoritatea fiscala (inspectorul fiscal):

– nu va mai putea aplica sancțiuni contravenționale la prima constatare a unei fapte care reprezintă contravenție
– va întocmi un proces-verbal de constatare a neregulilor găsite, va formula planul de conformare, incluzând aici aspectele care trebuiesc remediate de către societate, dar și termenul de conformare pentru fiecare faptă;
– conform legii prevenției, termenul de conformare nu va putea fi mai mic de 7 zile lucrătoare;
– după depășirea termenului de conformare, organul de control este îndreptățit să reia controlul;
– dacă se sesizează că nu au fost respectate obligațiile consfințite în planul de conformare, în termenul acordat, organul de control pune în aplicare sancțiunile prevăzute de actele normative;
– societatea beneficiază de aceste măsuri de prevenție o singură dată pentru fiecare faptă care constituie contravenție, într-un termen de 5 ani.

În legea prevenției, se menționează că scopul Legii prevenției constă în prevenirea aplicării automate a sancțiunilor aferente faptelor care constituie contravenții, prin redactarea unui plan de conformare, astfel încât să fie acordat contribuabilului un termen în care va avea șansa să corecteze neregulile constatate și să se supună dispozițiilor legale.

Legea prevenției se va aplica pentru sancțiunile prevăzute de: Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea securității si sănătății în muncă, Codul muncii, Legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, Legea contabilității, Legea dialogului social, Legea privind înființarea și dezvoltarea IMM-urilor, Legea care legiferează exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, Legea privind ucenicia la locul de muncă, Hotărârea de Guvern privind registrul general de evidență a salariaților.

Legea prevenției va avea și excepții. Prezenta lege nu se va aplica atunci când există un pericol pentru constatarea situației fiscale, un pericol grav și iminent de accidentare pentru salariați sau se utilizează munca la negru sau a minorilor.

Aceasta lege va constrânge autoritățile care au atribuții de control să acționeze, în primul rând, la educarea și perfecționarea antreprenorilor, dar și la prevenirea greșelilor. Practic, un agent economic nu va mai putea fi sancționat, dacă înainte nu a fost îndrumat și prevenit„.

Categorie: Contabilitate București

Articole similare

Înregistrarea acordurilor încheiate de angajatori nerezidenți cu sediu în românia

Scutirea la plata impozitului pe venit pentru programatorii IT – începând cu 1 februarie 2017

Impozitul specific pentru anul 2017

Plafonul minim pentru impozitarea microintreprinderilor în 2017

Persoanele care nu sunt obligate la depunerea declarației 600 în anul 2017

Persoanele care pot solicita recalcularea platilor anticipate – Procedura


0 Comments

Leave a Comment