Taxe care vor fi eliminate începând cu 01 Februarie 2017

Taxe care vor fi eliminate începând cu 01 Februarie 2017

De la 1 februarie zeci de taxe pe care le plătesc firmele vor fi eliminate.

Printre cele mai importante taxe care au fost eliminate pe lângă taxa de mediu și taxa radio-tv și o serie de taxe importante pentru antreprenori, cum ar fi, taxa de înregistrare la Registrul Comerțului și taxa pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar.  

 Taxele care au fost eliminate de la Registrul Comerțului 

  • taxa pentru înregistrare persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
  • înscrierea diverselor mențiuni
  • înscrierea de mențiuni complexe și  alte  operațiuni
  • taxa pentru aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la cererea persoanelor juridice și în situația reprezentării titularului actului de către un avocat;

Procedurile pentru prevenire a insolventei 

  • a fost eliminat aplicarea unui procent de 50% la taxele care se plătesc la oficiul registrului comerțului pentru autorizarea alcătuirii persoanelor supuse înregistrării în registrul comerțului, cu modificarile actelor, faptelor si mențiunilor acestora, și executarea tuturor înscrisurilor în registrul comerțului, autorizare, funcționare și eliberare documente specifice, verificare și/sau rezervare, transmitere/obținere/eliberare documente și/ori informații prevăzute de lege;

La articolul 39, alineatul (7) se modifica și va avea următorul cuprins:

  • Fondul de lichidare va fi garantat de bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției, precum și din recepționarea a 2,0% din sumele care au fost recuperate în cadrul procedurilor de insolvență, inclusiv din fondurile realizate din vânzarea bunurilor din patrimoniul debitorului, sumă care va fi inclusă în categoria cheltuielilor aferente procedurii conform alin. (1).
  • a fost eliminată taxa pentru acoperirea cheltuielilor de publicare a BPI la articolul 42, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Art. 42. (1) Citarea părților, dar și comunicarea oricăror acte de procedură se desfășoară prin BPI. Comunicarea citațiilor, a convocărilor și notificărilor tuturor părtașilor la proces, al căror sediu, domiciliu sau reședința se situează în afara țării, este supusă dispozițiilor Codului de procedură civilă …BPI va fi realizat în formă electronică. Acoperirea cheltuielilor de publicare a BPI este suportată de bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției.

Nu în ultimul rând, prezenta lege stabileşte eliminarea taxelor radio-tv, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru firme, cheltuielile de bază ale radioului şi televiziunii naţionale urmând a fi suportate de la bugetul de stat

Categorie: Contabilitate București

Articole pe aceiași temă

Plafonul minim pentru impozitarea microintreprinderilor în 2017

Obligațiile pentru firme începând cu 01 februarie 2017

Impozitul pe microintreprinderi în 2017

Ordonanţa de urgenţă 3/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 Codul fiscal


0 Comments

Leave a Comment

Pagini: 1 2