Taxarea inversă – operațiuni pentru care se aplică

taxarea inversa pentru electrocice

Odată cu intrarea în vigoare a noului cod fiscal, aprobat prin Legea nr.227/2015 se mărește aria de aplicare a taxării inverse și pentru livrările taxabile de clădiri, părți din clădire și terenuri de orice natură.

Operațiunile pentru care se aplică taxarea inversă

Odată, cu intrarea în vigoare a codului fiscal, de 1 ianuarie 2016 se introduce taxarea inversă, până la data de 31 decembrie 2018, pentru următoarele operațiuni efectuate în România:

– livrările de telefoane mobile, mai exact dispozitive fabricate sau adaptate pentru folosirea în conexiune cu o rețea autorizată și care merge pe anumite frecvențe;

– livrările de dispozitive cu circuite integrate, cum sunt microprocesoare și unități centrale de procesare, până ca ele să fie integrate în produse destinate utilizatorului final;

– livrările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri.

Obligatoriu pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât și cel care beneficiază să fie înregistrați în scopuri de TVA în Romania.

Taxarea inversă se practică numai pentru livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul României.

Pe facturile emise aferente livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii pentru care se aplică taxarea inversă furnizorii/ prestatorii nu vor înscrie taxa colectată respectivă.

Beneficiarii vor stabili taxa respectivă, care va reieșii în decontul de taxa , atât ca taxa colectată, cât și ca taxă deductibilă.

În normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 sunt stabilite bunurile care intră sub incidenta taxării inverse pana la 31 decembrie 2018, fiind determinate și codurile N.C aferente bunurilor pentru care s-a reglementat folosirea taxării inverse.

Taxarea inversă se aplică și pentru următoarele operațiuni :

furnizarea de deșeuri,

furnizarea de masă lemnoasă și materiale lemnoase,

furnizarea de cereale și plante tehnice,

furnizarea de energie electrică,

transferul de certificate verzi,

transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera.

 


0 Comments

Leave a Comment