Modificări ale codului fiscal în 2017

casa de marcat si o catre

Ce modificări ne pregătește codul fiscal în 2017 !

Începând cu anul 2017 vom regăsi mai multe modificări în codul fiscal dintre care:

  • Modificări la impozitul pe profit

Impozitul pe dividende a scăzut în 2016 de la 16% la 5% urmând ca în 2017 să se adauge și CASS

Cheltuielile cu sponsorizarea crește de la 3 la mie la 5 la mie din cifra de afaceri dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Cheltuielile sociale se vor deduce în limita unei cote de până la 5%  folosită pentru cheltuielile cu salariile personalului.

Ajustările pentru deprecierea mijloacelor fixe amortizabile pot fi considerate deductibile în anumite cazuri.

Va fi redusa și rata dobânzii utilizată pentru împrumuturile în valută de la 6% la 4%.

În cazul mijloacelor de transport (3.500 kg și 9 scaune), cheltuielile cu diferențele de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing , limita de 50% se aplică asupra pierderii nefavorabile de curs valutar, și nu asupra cheltuielilor înregistrate.

Cheltuielile făcute cu pensii facultative și cu primele de asigurare voluntară de sănătate, sunt integral deductibile pentru societate indiferent de suma (dacă se depășește limita de 400 euro/persoană pentru fiecare dintre cele 2 cheltuieli).

Vor fi deductibile fiscal  cheltuielile cu stocurile sau cu mijloacele fixe amortizabile care lipsesc din gestiune sau sunt degradate, neimputabile sa fie deductibile fiscal (nu e obligatoriu sa fi fost asigurate, se accepta și dacă au fost degradate calitativ și se face dovada distrugerii și dacă au termen de valabilitate/expirare depășit);

Pentru cei care vor modificarea anului fiscal din 2017 se modifică termenul de depunere al declarației 014 – la 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat.

 Cei care desfășoară activități cu pariuri sportive vor fi scoși din categoria specială de impozitare de 5%.

Dividendele primite de la o persoană juridică română sunt neimpozabile.

Sunt eliminate din categoria entităților scutite de impozit pe profit cultele religioase, instituțiile de învăţământ particular acreditate, precum şi cele autorizate și asociațiile de proprietari.

  • Modificări aduse la microintreprinderi

Se introduce o cotă de impozitare redusă de 1%, dacă se îndeplinesc anumite condiții în ceea ce privește numărul de salariați și perioada de angajare.

Modificarea regimului de la impozit pe profit la impozit pe venit se comunica organului fiscal până la 31 martie inclusiv a anului următor (înainte, termenul era 31 ianuarie a anului următor).

Societățile  care se înființează în cursul unui an fiscal trebuie sa comunice organului fiscal competent aplicarea regimului microîntreprinderilor, în termen de 30 de zile de la înființare, mențiunea din cererea de înregistrare la registrul comerțului nemaifiind suficientă.

  • Modificări impozit pe venit 2017

Se modifică termenele în care contribuabilul trebuie sa notifice organului fiscal începerea sau încetarea unei activități de la 15 zile la 30 de zile.

Majorarea plafonului aferent cheltuielilor sociale pana la 5% din fondul de salarii (în loc de 2%).

Cotizaţiile plătite asociaţiilor profesionale sunt deductibile în limita a 4.000 euro anual, în loc de 2% aplicată la o bază de calcul.

la calculul venitului net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, cota de cheltuieli forfetara este de 40% (în loc de 20% și 25%).

Se poate acorda diurna și administratorilor, nu doar salariaților.

Tichetele cadou oferite cu ocazia evenimentelor speciale (Paște, 1 iunie, Crăciun și 8 martie) nu vor mai fi impozitate.

Se elimină avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cota de 50% din categoria avantajelor în natură.

Majorarea sumelor acordate sub formă de deducere personală.

În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, inclusiv arenda, mărirea cotei de cheltuieli forfetara de la 25% la 40%.

  • Modificări TVA 2017

Începând cu 1 ianuarie 2017 cota TVA se va reduce la 19%.

Introducerea taxării inverse în cazul clădirilor, părților de clădire și a terenurilor de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opțiune.

Se va aplica taxarea inversă, pana la 31 decembrie 2018, in cazul telefoanelor mobile, tabletelor PC, laptop-urilor, consolelor de jocuri și a dispozitivelor cu circuite integrate.

Ajustarea bazei de impozitare în cazul creanțelor neîncasate se face și în cazul punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis și confirmat printr-o sentință judecătorească, prin care creanța creditorului este modificată sau eliminată, nu doar în urma închiderii procedurii falimentului.

Introducerea cotei reduse de TVA de 5% și în cazul livrării de manuale școlare, cărţi, ziare şi unele reviste, precum și pentru serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee etc, pentru care anterior se utiliza cota redusa de TVA de 9%.

Evenimentele sportive se încadrează în categoria operațiunilor pentru care se aplica TVA redusa de 5%.

Reguli noi și extinderea categoriilor de persoane care trebuie sa aplice pro-rata.

Posibilitatea de a renunţa la cererea de rambursare a TVA pe baza unei notificări depuse la autorităţile fiscale

 


0 Comments

Leave a Comment