Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice care întreprind activităţi economice în mod independent

Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice care întreprind activităţi economice în mod independent sau profesează profesii libere şi a altor persoane fizice

19.1 Contribuabilii care derulează activități comerciale

Persoanele fizice care plănuiesc să deruleze o activitate economică ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale sunt nevoite să se înregistreze şi să se autorizeze la Oficiul Național al Registrului Comerţului.

După înregistrarea și autorizarea la Oficiul Național al Comerţului se atribuie contribuabililor codul unic de înregistrare, contribuabilii nefiind obligați să se înregistreze la organele fiscale teritoriale.

19.1.1. Persoanele fizice autorizate/întreprinderile individuale

După înregistrarea la Registrul comerţului, contribuabilii sunt nevoiți să depună, la organul fiscal de domiciliu, Declarația 220 Declaraţia pentru venitul estimat/norma de venit, prin care estimează veniturile şi cheltuielile caree se vor înfăptui pentru anul fiscal.

În situația în care se dorește înregistrarea ca plătitor de TVA prin opţiune/ contribuţii sociale / impozit reţinut în calitate de angajator se completează la organul fiscal pe raza căruia se afla sediul de desfăşurare a activităţii Declarația 070 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care înfăptuiesc activităţi economice în mod independent sau profesează  profesii libere.

19.1.2. Întreprinderile familiale

După înregistrarea fiscală la Registrul comerţului, persoanele sunt obligați să depună, la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi derulează activitatea, Declarația 223 Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale.

Declaraţia se completează şi se depune de către asociatul desemnat prin contractul de asociere să răspundă de îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice. În situația în care se solicită înregistrarea ca plătitor de TVA prin opţiune/ contribuţii sociale/impozit reţinut în calitate de angajator se depune, la organul fiscal pe raza căruia se afla sediul de desfăşurare a activităţii, Declarația 010 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.

De asemenea, toți membrii din cadrul asocierii fără personalitate juridică sunt obligați să  depună, la organul fiscal în raza căruia işi are domiciliul fiscal, Declarația 220 Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit.

În situația în care asociatul are domiciliul pe raza altui organ fiscal decât cel al asocierii, acesta are obligaţia anexării la declaraţie şi a unei copii a Declarația 223 depus de către asociatul desemnat.

19.2. Pentru profesii libere

19.2.1. Persoanele fizice care realizează venituri din exercitarea profesiilor libere, în mod individual

19.2.1.1. Înregistrarea fiscală

Persoanele care realizează venituri din profesii libere, în mod individual, sunt obligați să depună, la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au sediul de desfăşurare a activităţii, Declarația 070 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfășoară  activităţi economice în mod independent sau întreprind profesii libere.

Declarația este însoțită de următoarele documente, depuse/prezentate în copie şi în original:

– documentul de autorizare;

– dovada sediului declarat/a sediului secundar (titlu de proprietate, contract de comodat, contract de închiriere, etc. după caz).

Persoanele care desfășoară profesia de avocat vor avea nevoie şi de un act din care să reiasă că Uniunea Naţională a Barourilor din România din care face parte baroul de care aparțin, este constituită potrivit prevederilor Legii nr. 51/1995 republicată, pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care desfășoară profesia de asistent medical generalist, moașă, asistent medical în regim independent – persoană fizică independentă, cabinet individual de practică independentă, cabinet asociat de practică independentă completează formularul 070 la organul fiscal pe raza căruia au domiciliul fiscal.

19.2.1.2. Declararea veniturilor

Persoanele care obțin venituri din profesii libere, în mod individual, a căror activitate începe în cursul anului fiscal au obligația completării și depunerii, la organul fiscal de domiciliu, formularului 220 Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit.

19.2.2. Persoanele fizice care obţin venituri din profesarea activităților libere, în asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică

19.2.2.1. Înregistrarea fiscală

Persoanele care realizează venituri din profesii libere, din asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică sunt obligaţi să depună, la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au sediul de derulării activităţii, declarației 010 formular de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.

Formularul este însoțit de următoarele documente, depuse/prezentate în copie şi în original:

– documentul de autorizare;

– dovada sediului (act de proprietate, contract de comodat, contract de închiriere, etc. după caz);

– contractul de asociere.

Formularul se completează de către persoana desemnată prin contractul de asociere să răspundă de înfăptuirea tuturor obligaţiilor asocierii în relația cu autorităţile publice.

19.2.2.2. Declararea veniturilor

Contribuabilii care obțin venituri din profesii libere în cadrul unor asocieri fără personalitate juridică, organizate între persoane fizice, care încep activitatea în cursul anului, sunt obligați să depună, la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are activitatea, declarația 223 Formular privind veniturile estimate pentru parteneriatele fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale.

Declaraţia se completează şi se depune de către asociatul desemnat prin contractul de asociere să răspundă de îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice.

De asemenea, toți membrii din cadrul asocierii fără personalitate juridică suntnobligați să depună, la organul fiscal în raza căruia işi are domiciliul fiscal, Declarația 220 – Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit.

În cazul în care asociatul este domiciliat pe raza altui organ fiscal decât cel al asocierii, acesta este obligat să atașeze la declaraţie şi o copie a Declarației 223 depus de către asociatul desemnat.


0 Comments

Leave a Comment

Pagini: 1 2