Contravenții aplicate de fisc

Contravenții aplicate de fisc

Contravențiile aplicate de fisc în Noul Cod de procedura fiscală se reduc pentru persoanele juridice care nu se încadrează în categoria contribuabililor mijlocii și mari.

Iată câteva dintre cele mai frecvente contravenții și sancțiunile aplicate:

Contribuabili mijlocii şi mari: amendă = (1.000 – 5.000 lei) pentru:

Contribuabili mijlocii şi mari: amendă = (12.000 – 14.000 lei) pentru:

Amendă = (1.000 – 5.000 lei) pentru:

Efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în ROI fără a fi înscrise.

În cazul Declarațiilor recapitulative 390, contravențiile și sancțiunile aplicate nu se modifica, astfel încât constituie contravenţii:

a) nedepunerea la termenul legal a Declaraţiei 390 se sancționeaza cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

b) depunerea Declaraţiei 390 incorecta sau incompletă se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.

Nu se sancţionează contravenţional:

a) persoanele care corectează Declarația 390 până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative, dacă constatarea depunerii incorecte sau incomplete NU a fost constatată de organul fiscal anterior corectării;

b) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declaraţiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

Plata amenzii în 48 de ore

Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

 

 

Articole similare

Anul calendaristic și anul fiscal

Contestația în urma controlului fiscal

Eșalonarea plăților către organul fiscal

Inspecția fiscală

Control ‘tematic’ făcut de Direcția Antifraudă

Controlul antifraudă – Inopinant


0 Comments

Leave a Comment

Pagini: 1 2