Contravenții aplicate de fisc

Contravențiile aplicate de fisc în Noul Cod de procedura fiscală se reduc pentru persoanele juridice care nu se încadrează în categoria contribuabililor mijlocii și mari.

Iată câteva dintre cele mai frecvente contravenții și sancțiunile aplicate:

Contribuabili mijlocii şi mari: amendă = (1.000 – 5.000 lei) pentru:

  • nedepunerea de către contribuabil la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de menţiuni.
  •  neîndeplinirea de către contribuabil la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora

Contribuabili mijlocii şi mari: amendă = (12.000 – 14.000 lei) pentru:

  • nerespectarea de către contribuabil a obligaţiilor de întocmire a dosarului preţurilor de transfer în condiţiile şi la termenele impuse, precum şi nerespectarea de către contribuabil a obligaţiei de a prezenta dosarul preţurilor de transfer la solicitarea

Amendă = (1.000 – 5.000 lei) pentru:

Efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în ROI fără a fi înscrise.

În cazul Declarațiilor recapitulative 390, contravențiile și sancțiunile aplicate nu se modifica, astfel încât constituie contravenţii:

a) nedepunerea la termenul legal a Declaraţiei 390 se sancționeaza cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

b) depunerea Declaraţiei 390 incorecta sau incompletă se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.

Nu se sancţionează contravenţional:

a) persoanele care corectează Declarația 390 până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative, dacă constatarea depunerii incorecte sau incomplete NU a fost constatată de organul fiscal anterior corectării;

b) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declaraţiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

Plata amenzii în 48 de ore

Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

 


0 Comments

Leave a Comment