Venituri din pensii

Începând cu 1 ianuarie 2016, plafonul neimpozabil pentru veniturile din pensii, la determinarea impozitului pe venit, este 1.050 lei, iar acesta va crește cu câte 50 de lei în fiecare an fiscal, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie, până va ajunge la valoarea de 1200 lei.
Pentru anul 2016, venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie, în ordine, a următoarelor:

  1. a) CASS individuală datorată potrivit legii;
  2. b) suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei.

Contribuția la sănătate (5,5%)

Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul al CASS o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv (pentru 2016, valoarea punctului de pensie este de 871,7 lei, fata de 830,2 lei în 2015).

În cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii, sume reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie stabilite în baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive și irevocabile/hotărârilor judecătoreşti definitive și executorii, impozitul se calculează separat faţă de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul reţinut fiind impozit final.

Venitul impozabil din pensii se stabileşte prin deducerea din suma totală a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate și a sumei neimpozabile lunare, stabilită potrivit legislației în vigoare la data plății. – OUG 50/2015
Impozitul se reţine la data efectuării plăţii şi se plătește până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit.
Plătitorul de venituri din pensii este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile din pensii, pentru fiecare contribuabil.

Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozit, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

 


0 Comments

Leave a Comment