Impozitul pe construcții

contribuabili care depun declaratii

Impozitul pe construcții

Conform Legii 227/2015, impozitul pe construcții va fi eliminat începând cu 1 ianuarie 2017.

OUG nr. 102/2013, publicată în MOf nr 703 din 15 noiembrie 2013, a introdus începand cu 1 ianuarie 2014 un nou titlu în Codul fiscal și anume „Impozitul pe construcţii”.

Impozitul pe construcţii reprezintă venit al bugetului de stat şi se administrează de către ANAF, nu de DITL.

Care sunt contribuabilii care datorează impozitul pe construcții ?

Contribuabilii care plătesc acest impozit sunt:

– societățile din românia  (cu excepția instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare dezvoltare, asociațiilor, fundațiilor și a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial);

– societățile străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;

– societățile cu sediul social în România, înfiinţate conform legislaţiei europene.

În cazul operaţiunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are utilizatorul (locatarul), iar în cadrul operaţiunilor de leasing operaţional, rolul de contribuabil o are locatorul.

Care este cota de impozitare a impozitului pe construcții ?

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014, cota de impozitare a fost de 1,5% şi s-a aplicat asupra construcţiilor prevăzute în grupa 1 din Catalogul cu duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, dintre care menționam câteva exemple:

– construcţii agricole, industriale, pentru transporturi, poştă şi telecomunicaţii, hidrotehnice, pentru afaceri, comerţ, depozitare, pentru transportul energiei electrice;

– sere, solarii, ciupercării;

– platforme, turnuri și piloni metalici pentru antene de radiofonie, telefonie mobila, radio, tv;

– construcții pentru transportul energiei electrice;

– iazuri pentru decantarea sterilului, heleștee, iazuri, bazine;

– lacuri artificiale de acumulare și canale de irigatii;

– stații și posturi de transformare, stații de conexiuni;

– centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice și nuclearo – electrice;

– sonde de țiței, gaze și sare;

– rampe de încărcare – descărcare;

– baraje, jgheaburi pentru piscicultura;

– piste și platforme din beton;

– infrastructura transport feroviar, infrastructura drumuri: alei, strazi, autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, semne de circulație, marcaje, etc);

– linii și cabluri aeriene de telecomunicații (stâlpi, circuite, cabluri, traverse, console).

Începând cu 1 ianuarie 2015, impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii brute a construcţiilor detinute.

Dacă impozitul pe clădiri datorat la DITL se fixează prin hotărâre a consiliului local din fiecare zonă, cota de impozitare a construcţiilor speciale este fixă, indiferent de locaţie.

Care este baza de impozitare a impozitului pe construcții ?

În anul 2014, baza de impozitare a fost reprezentata de valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, din care s-a scazut:

  •  valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
  •  valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole”; şi
  •  valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri.

Reţineţi faptul că NU se datorează impozit pe construcţii în cazul clădirilor pentru care se achită deja impozit la taxele locale.

În anul 2014, lucrările de amenajare, modernizare la spatiile închiriate în valoare de sub 25% din valoarea clădirii și care nu au fost notificate proprietarilor au fost supuse impozitului pe construcţii.

Pentru clădirile scutite de impozit pe clădiri, conform art. 250 din Codul fiscal, s-a datorat impozit pe construcţii.
De asemenea, în anul 2014, deducerea valorii lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosință, se justifica prin documentația corespunzătoare care atesta comunicarea acestei valori către proprietar.

Începând cu anul 2015, impozitul pe construcţii se aplică la construcţiile existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, din care se scade și:

  1. a) valoarea clădirilor din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice care nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri;
  2. b) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcţii închiriate, luate în administrare sau în folosinţă, indiferent dacă proprietar e persoana juridică sau fizică și fără a se mai ține cont de plafonul de 25% asa cum s-a procedat în anul 2014;
  3. c) valoarea construcţiilor situate în afara frontierei de stat a României;
  4. d) valoarea construcţiilor deţinute de structurile sportive, definite potrivit legii;
  5. e) valoarea construcţiilor din domeniul public al statului și care fac parte din baza materială de reprezentare și protocol, precum și cele din domeniul public și privat al statului, închiriate sau date în folosinţă instituţiilor publice, construcţii administrate de RAAPPS.

În anul 2016, în baza de impozitare NU se mai regăsește subgrupa 1.2 „Construcţii agricole”, câteva exemple fiind: silozuri, pătule, sere, solarii, clădiri agrozootehnice.

În situaţia în care, în cursul anului curent, se înregistrează operaţiuni de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor, impozitul pe construcţii NU se recalculează.

Aceste modificări sunt luate în considerare pentru determinarea impozitului pe construcţii datorat pentru anul următor.
Această prevedere poate fi de bun augur pentru o entitate sau dimpotrivă. De exemplu, dacă în cursul anului o societate cumpără sau construieşte şi dă în folosinţă o construcţie, va datora impozit pe aceasta începând cu anul următor. Însă, în situaţia inversă în care în cursul anului se casează sau se vând construcţii, impozitul nu se recalculează şi societatea va achita suma aferentă întregului an.

Care sunt declaraţiile care trebuie depuse de o entitate care deţine construcţii ?

Entităţile care la 31 decembrie deţin pentru prima data construcţii speciale, trebuie ca până la data de 31 ianuarie a anului următor să depună la organul fiscal Declaraţia de menţiuni 010, prin care îşi modifică vectorul fiscal.

Impozitul se declară până la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează prin Declaraţia 100.

Plata se efectuează în 2 rate egale, până la datele de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.

Contribuabilii nou-înfiinţaţi datorează impozitul pe construcţii începând cu anul fiscal următor, iar cei care încetează să existe în cursul anului au obligaţia de a declara şi plăti impozitul până la data încheierii perioadei din an în care persoana juridică a existat.


0 Comments

Leave a Comment