Regimul accizelor 2017

tigari infasurate in bancnota de 100 euro

Accizele sunt venituri datorate la bugetul statului, taxe speciale instituite și percepute direct sau indirect asupra consumului anumitor produse precum: alcoolul și băuturile alcoolice, mărfuri de lux, produse petroliere, produse energetice și energie electrică etc.

Nivelul accizelor se actualizează anual cu creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare.

Nivelul accizelor actualizat se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, până cel târziu pe data de 20 octombrie a fiecărui an.

Atunci când mai multe persoane sunt obligate să plătească aceeaşi datorie privind accizele, acestea sunt obligate să plătească în solidar acea datorie, iar fiecare dintre aceste persoane poate fi urmărită pentru întreaga datorie.

Distrugerea totală sau pierderea iremediabilă a produselor accizabile aflate sub regim suspensiv de accize, inclusiv dintr-o cauză ce ţine de natura produselor sau ca urmare a unui caz fortuit ori de forţă majoră sau ca o consecinţă a autorizării de către autoritatea competentă, nu sunt considerate eliberare pentru consum.

Produsele sunt considerate distruse total sau pierdute iremediabil atunci când devin inutilizabile ca produse accizabile.
Distrugerea totală sau pierderea iremediabilă a produselor accizabile trebuie dovedită autorităţii competente.

Pentru motorina destinată utilizării în agricultură se poate aplica un nivel redus de accize. Nivelul şi condiţiile privind aplicarea accizei reduse se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Prevederi semnificative:

  1. a) eliminarea nivelului redus al accizelor pentru motorina utilizată de transportatorii de mărfuri și persoane; perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat ar fi trebuit sa fie cuprinsa intre 15 iulie 2014 si 31 martie 2019 inclusiv;
  2. b) eliminarea accizelor la țiteiul din producția internă;
  3. c) eliminarea din sfera de impozitare a accizelor a categoriei „alte produse accizabile” (cafea, bijuterii din aur, arme, confecții din blănuri naturale, vehicule a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3);
  4. d) introducerea în sfera de aplicare a accizelor nearmonizate a:

– produselor din tutun încălzit care, prin încălzire emit un aerosol ce poate fi inhalat, fără a avea loc combustia amestecului de tutun, cu încadrarea tarifară NC 2403 99 90; – lichidelor cu conținut de nicotină destinate inhalării cu ajutorul unui dispozitiv electronic de tip „Țigaretă electronică”, cu încadrarea tarifară NC 3824 90 96.

  1. e) reducerea cu 15,38% a accizelor pentru bere (de la 3,9 lei / hl / 1 grad Plato la 3,3 lei / hl / 1grad Plato);
  2. f) reducerea cu 70% a accizelor la vinuri spumoase (de la 161,33 lei / hl produs la 47,38 lei / hl produs) si cu 77,7% pentru bauturi fermentate spumoase (de la 213,21 lei/hl produs la 47,38 lei/hl produs);
  3. g) reducerea cu 30% a accizelor pentru alcool etilic (de la 4738,01 lei/hl alcool pur la 3306,98 lei/hl alcool pur);
  4. h) scăderea nivelului accizelor pentru produsele intermediare de la 781,77 lei/hl de produs la 396,84 lei/hl de produs;
  5. i) creșterea nivelului de accize pentru băuturile fermentate liniștite de la 47,38 lei/hl produs la 396,84 lei/hl produs;

 


0 Comments

Leave a Comment