Când se plătesc contribuțiile CASS PENTRU Dividende?

Contribuțiile CASS PENTRU Dividende 2017

Vă expunem un caz în care o societate a distribuit dividende în anul 2014 (dividende aferente anului 2013). În anul 2014 s-a depus Formularul 100 și s-a plătit impozitul de 16%. Din lipsă de bani nu s-au încasat toate dividendele de către asociați.

Începând cu anul 2017 se achită și contribuție CASS pentru câștigurile din dividende.

Dacă asociații primesc în anul 2017 dividendele repartizate în anul 2014, se plătește contribuție CASS pentru sumele încasate în 2017 ?

Dacă se plătește CASS pentru aceste sume, există posibilitatea eșalonării printr-un angajament de plată făcut în 2016 cu plata în 2017 ?

Cum se calculează CASS pentru dividendele distribuite în anul 2017 ?

Nu sunteți obligați să plătii contribuție de sănătate 5,5%, pentru dividendele repartizate asociaților în anul 2014, dacă aceștia erau salariați, PFA, etc potrivit prevederilor de la art. 176 alin (7) din Codul fiscal. Deci, se ia în calcul data distribuirii dividendelor și nu data plății efective către asociați.

În cazul dividendelor distribuite în anul 2014, erați obligați să depuneți Declarația informativă 205 cu privire la impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

În cazul impozitului reținut în 2014 declarația trebuia depusă până în data de 28 februarie 2015, inclusiv.

Exclusiv pentru dividendele distribuite de către asociați începând cu anul 2017, asociații vor plăti obligatoriu și contribuția de asigurări sociale de sănătate 5,5% conform prevederilor de la art. 176 alin. (2) din Codul fiscal.

Potrivit art. 176 alin. (2) din Codul fiscal, pentru persoanele fizice care înfăptuiesc venituri din dividende, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate reprezintă toate veniturile brute din dividende, în bani sau în natură, distribuite de persoanele juridice, încasate în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului. Alin. (5) al aceluiași articol stabilește că pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, baza lunară de calcul nu va putea fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția.

De asemenea, conform art. 178 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, în situația persoanelor fizice care înfăptuiesc, începând cu anul 2017, venituri din investiții (ex. dividende), contribuția de asigurări sociale de sănătate se stabilește de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza informațiilor din declarațiile privind calcularea și retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum și pe baza informațiilor din evidența fiscală, după caz.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate se stabilește în anul următor celui în care au fost realizate veniturile, prin aplicarea cotei individuale de contribuție prevazute la art. 156 lit. a) asupra bazelor de calcul menționate la art. 176 din Codul fiscal.

Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate se evidențiază lunar în decizia de impunere. Sumele reprezentând obligațiile anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilite prin decizia de impunere anuală, se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei.

În concluzie, pentru dividendele distribuite în anul 2017, persoana juridică va calcula, reține și vira impozitul de 5% în funcție de momentul plății acestora, aplicând prevederile art. 97 alin. (7) din Codul fiscal.

Persoana fizică va datora pentru dividendele realizate în anul 2017 și contribuția de asigurări sociale de sănătate care se va stabili de organul fiscal, prin decizia de impunere anuala, în anul 2018, prin aplicarea cotei individuale de contribuție de 5,5% asupra veniturilor brute din dividende.

Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se va evidenția lunar în decizia de impunere și nu va putea fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în vigoare în anul 2017, iar termenul de plată a contribuției de sănătate este de maxim 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, de către organul fiscal.

 


0 Comments

Leave a Comment

Pagini: 1 2