Activități independente vs dependente

Activități independente vs dependente

contabilitateActivitățile independente și activitățile dependente

sunt reglementate în M.O.f nr 499 din 7 iulie 2015, când a fost scoasă Legea 187/2015 privind aprobarea O.U.G 6/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Una din modificările aduse a constat în redefinirea activităților dependente/independente care a intrat în vigoare începând cu 10 iulie 2015 și este valabilă și după 1 ianuarie 2016, având în vedere ca Legea 227/2015 a preluat aceleași aspecte.

  • Înainte de 10 Iulie 2015:

Anterior acestor modificări, Codul fiscal definea activitatea independentă ca fiind orice activitate desfășurată cu regularitate de către o persoană fizică, alta decât o activitate dependentă.
Activitatea dependentă este orice activitate desfășurată de o persoană fizică într-o relație de angajare.
Orice activitate putea fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplinea cel puțin unul dintre criteriile de mai jos:
a) beneficiarul de venit se afla într-o relație de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, și respecta condițiile de muncă impuse de acesta (cum ar fi: atribuțiile ce îi revin și modul de îndeplinire a acestora, locul desfășurării activității, programul de lucru);
b) în prestarea activității, beneficiarul de venit folosea exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spații cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecție, unelte de muncă sau altele asemenea și contribuia cu prestația fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu și cu capitalul propriu;
c) plătitorul de venit suporta în interesul desfășurării activității cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit (cum ar fi: indemnizația de delegare-detașare în țară și în străinătate, precum și alte cheltuieli de această natură);
d) plătitorul de venit suporta indemnizația de concediu de odihnă și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit.
În cazul reconsiderării unei activități ca activitate dependentă, impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii ar fi fost recalculate și virate, fiind datorate solidar de către plătitorul și beneficiarul de venit. În acest caz, se aplicau regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate în afara funcției de bază.
Începând cu 10 iulie 2015, ultimele doua paragrafe de mai sus au fost abrogate.

  • După 10 Iulie 2015:activitati-independente

Activitatea independentă

reprezintă orice activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin 4 din criteriile de mai jos:
a) persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru;
b) persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;

c) riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana care desfășoară activitatea;
d) activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;
e) activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;
f) persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;
g) persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane.

Important de reținut;

1. Calificarea unei activități ca fiind independentă/dependentă se aplică doar în cazul persoanelor fizice. Niciodată să nu aplicați criteriile de mai sus în cazul persoanelor juridice. Activitățile desfășurate între persoane juridice NU pot fi reîncadrate ca fiind dependente.
2. Dacă nu se îndeplinesc cel puțin 4 din criteriile prezentate mai sus, activitatea respectivă va fi calificată ca fiind dependentă, ceea ce presupune același regim de impozitare ca în cazul veniturilor salariale;

HG 1/2016 Normele de aplicare;
Raportul juridic încheiat între părți trebuie să conțină, în mod obligatoriu, clauze contractuale clare privind obiectul contractului, drepturile și obligațiile părților, astfel încât să nu rezulte existența unei relații de subordonare, ci libertatea persoanei fizice de a dispune în ceea ce privește desfășurarea activității. La încadrarea unei activități ca activitate independentă, părțile vor avea în vedere ca raportul juridic încheiat să reflecte conținutul economic real al tranzacției/activității.
Persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea chiar și pentru un singur client, dacă nu există o clauză de exclusivitate în desfășurarea activității.
În desfășurarea activității persoana fizică utilizează predominant bunurile din patrimoniul afacerii.


0 Comments

Leave a Comment