Oferta servicii de consultanta fiscala

   Consultanta fiscala Bucuresti

Este bine de știut că toate firmele trebuie să beneficieze de consultanta fiscala, iar societatea noastră va ajuta in aceasta privinta.

Compania noastră vă oferă consultanta fiscala Bucuresti si va reprezinta in fata autoritatilor, pentru a asigura corectitudinea aplicarii legislatiei fata de dumneavoastra.

Serviciile de consultanta fiscala oferite de echipa noastra sunt de cea mai buna calitate si vin in intampinarea problemelor dumneavoastra.

Echipa noastra stie ca planificarea fiscala este cheia pentru cresterea profitului si pentru minimizarea sumei taxelor datorate acum si in viitor. 

Consultanta fiscala vă este de ajutor să va planificati obligatiile de plata prezente sub forma de taxe si impozite nu numai pentru a minimiza costul acestora ci si pentru a putea lua cele mai bune decizii din punct de vedere fiscal cu privire la dezvoltarea viitoare a firmei dumneavoastra.

Vă oferim consultanta fiscala privind redactarea declaratiilor de impozite si taxe, alte aspecte fiscale si creante bugetare, cum ar fi: amenzi, penalitati și majorari, cu respectarea legislatiei în vigoare.

Vom căuta solutii în mod activ si va recomandam modalitati de a reduce datoriile fiscale pe tot parcursul anului.

  Categorii de impozite pentru care oferim consultanta fiscala:

  •  Consultanta fiscala cu privire la impozitul pe profit (principii generale, cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata  impozitului,  termenele de plata, declaratia aferenta impozitului pe profit);
  •  Consultanta fiscala privind impozitul pe venit: sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri impozitate, impozitul pentru dividende (cote, termen de plata, declarare), determinarea veniturilor din salarii, termenele care se achita impozitul, regularizarea anuala a impozitului / venit, fisele fiscale, declaratia / venit global și declaratii speciale;
  •  Consultantă fiscala pentru impozitul pe veniturile obtinute de nerezidenți in România: sfera de cuprindere, venituri ce se impoziteaza si sunt obtinute in România, retinerea impozitului nerezidentilor datorat ( scutiri, declaratii…)
  •  Consultantă fiscala pentru impozite si taxe locale: norme generale, termene de plata, calculul impozitelor, declaratii), impozitul pe clădiri si teren, taxa aplicata mijloacelor de transport, alte impozite si taxe locale;
  • Taxa pe valoarea adăugata: cadru de aplicare, ce persoane se impoziteaza, operatiunile impozabile, faptul generator al platii sau deducerea, exigibilitatea, teritorialitatea, bazele de impozitare si cotele de impozitare, determinarea, regularizarea si rambursarea, facturi fiscale, termenele de plata, decontul de TVA.
consultanta-fiscala

Consultanta Fiscala Bucuresti