Venituri din alte surse 2017

In categoria veniturilor din alte surse se incadreaza acele venituri care sunt impozabile si care nu se incadreaza in urmatoarele categorii:

 1. venituri din activitati independente
 2. venituri din salarii si asimilate salariilor
 3. venituri din cedarea folosintei bunurilor
 4. venituri din investitii
 5. venituri din pensii
 6. venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura
 7. venituri din premii si din jocuri de noroc
 8. venituri din transferul proprietatilor imobiliare

Veniturile care sunt incluse in categoria”venituri din alte surse” sunt:

 1. prime de asigurari acordate de o persoana fizica sau de orice alta entitate, in cadrul unei activitati pentru o persoana fizica in legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii si asimilate salariilor; tot aici regasim si acele venituri, exceptie facand cele obținute in urma incheierii unor contracte în baza Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, sau in baza raporturilor de serviciu incheiate in baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.
 2. castiguri incasate de la societățile de asigurari, in baza a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare.
 3. venituri, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foști salariați, conform clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale
 4. venituri din activitatea de arbitraj comercial, incasate de persoanele fizice.
 5. venituri obținute de persoana fizica in baza unui contract de administrare incheiat conform prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, exceptie facand veniturile din exploatarea si valorificarea masei lemnoase din padurile pe care contribuabilii le au in proprietate, in volum de maximum 20 mc/an, care sunt neimpozabile
 6. veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate – persoane juridice pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere
 7. veniturile din activităti, altele decat cele de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, precum și activitati agricole, silvicultura si piscicultura
 8. serviciile sau bunurile primite de un participant persoana juridica acordate sau prestate de catre persoana juridica in folosul personal al acestuia.
 9. suma platita unui participant la o persoană juridica, in folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau serviciile achizitionate de la acesta, peste pretul pietei pentru astfel de bunuri ori servicii.
 10. distribuirea de titluri de participare efectuata de o persoană juridica unui participant la persoana juridică, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoană juridica, altele decat cele prevazute la art. 93 alin. (2) lit. f).
 11. dobanda platita in urma nerespectării termenului de plata a dividendelor distribuite participantilor.
 12. veniturile obtinute de cedent in urma a cesiunii de creanta, respectiv de cesionar din obtinerea venitului din creanta respectiva, inclusiv in cazul drepturilor de creante salariale realizate in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

Persoanele care realizeaza venituri din alte surse nu sunt obligate sa completeze Registrul de evidenta fiscala si sa tina evidenta contabila.

Cum se calculeaza impozitul si care este termenul de plata aferent veniturilor din alte surse

Impozitul pe venit se calculeaza prin reținere la sursă in momentul acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.

Impozitul astfel retinut se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

Declarare si stabilirea impozitului din alte surse

Persoanele care realizeaza venituri din alte surse au obligatia de a depune declaratia privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Impozitul pe venit se calculeaza de catre autoritati in baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra:

 • venitului brut
 • venitului impozabil determinat ca diferenta intre veniturile si cheltuielile aferente tuturor operatiunilor efectuate in cursul anului fiscal

0 Comments

Leave a Comment