Trecerea de la impozitul pe profit la microîntreprindere în 2017

Modificarea sistemului de impozitare în 2017

În anul 2017 avem 2 ani fiscali, întrucât perioadă cuprinsă între 01.01.2017 și 31.01.2017, este considerată un an fiscal.

  1. Societățile care la sfârșitul anului 2016 au o cifră de afaceri sub pragul de 500 000 Euro ( 2270550 Lei ) – cursul de schimb pentru euro este acela de la sfârșitul exercițiului financiar în care sau efectuat veniturile.
  2. Societățile care au obținut venituri altele decât cele din consultanță și management, într-o proporție mai mare de 80 % din veniturile totale.
  3. Acele societăți al căror capital social este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile teritorial administrative.
  4. Societățile care au obținut venituri din:
  • activități în domeniul bancar,
  • din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, 
  • din domeniul al pieței de capital ( exceptate fiind persoanele juridice care intermediază în aceste domenii), 
  • cele care întreprind activități în domeniul jocurilor de noroc,
  • întreprind activități de dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere și gazelor naturale.

        5. Societățile care nu sunt în situația de dizolvare urmată de lichidare notată în registrul comerțului ori la instanțele judecătorești, conform legii.

Toate aceste societăți care îndeplinesc aceste condiții devin microîntreprindere începând cu data de 01.02.2017 plătitoare de impozit  pe venitul microîntreprinderii.

În acest sens societățile vor depune până la data de 27.02.2017 declarația de mențiuni 010 ( Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică ), și formularul 101 privind impozitul pe profit pentru perioada 01.01.2017 – 31.01.2017. Pentru calcularea impozitului pe profit nu ezitați să contactați firma de Contabilitate București ( Compania de Contabilitate Buznea SRL )

Totodată până pe data de 27.02.2017, se va efectua și plata impozitului pe profit aferent perioadei mai sus menționate.

Definitivarea și plata impozitului pe profit aferent anului 2016 se va efectua până la data de 27.03.2017

Categorie: Contabilitate București


0 Comments

Leave a Comment