Stabilirea venitului net anual în sistem real, registre contabile

Stabilirea venitului net anual în sistem real, registre contabile

Determinarea venitul net în sistem real

se stabilește ca diferență dintre venitul brut și cheltuielile făcute în scopul obținerii de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitate.

Persoanele care obţin venituri comerciale sunt nevoiți să organizeze şi să conducă contabilitate, cu respectarea legislației în vigoare cu privire la evidenţa contabilă, şi să completeze registrele şi alte documente contabile specificate de legislaţia în materie.

Persoanele care stabilesc venituri și sunt determinate în sistem real şi care conduc contabilitate în partidă simplă, pot alege pentru conducerea evidenţei contabile, cu respectarea regulilor contabilităţii în partidă dublă, conform reglementărilor contabile elaborate în acest sens.

Contribuabilii care utilizează acest regim special de scutire, sunt obligați să ţină evidenţa livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii care ar fi taxabile dacă nu ar fi realizate de o întreprindere mică, cu ajutorul jurnalului pentru vânzări, dar şi ținerea evidenţei bunurilor şi a serviciilor taxabile procurate, cu ajutorul jurnalului pentru cumpărări.

Persoanele juridice pot deţine registrul unic de control în funcţie de alegerea acestora.

Persoanele pentru care stabilirea venitului anual se efectuează în sistem real sunt obligați să completeze Registrul de evidenţă fiscală, în vederea stabilirii venitului net anual.

Declarația care se depune pentru venitul realizat

Persoanele care realizează, venituri din profesii liberale, sunt obligați să depună „Declarația pentru veniturile realizate din Romania” – declarația 200, la organul fiscal în a cărui raza au domiciliul, pana la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

 

Articole similare

Înregistrarea fiscală pentru persoanele juridice din România

Dubla impunere

Anul calendaristic și anul fiscal

Impozitul pe venit

Baza impozabila în cazul unei microintreprinderi

Deducerea personală 2016

Cota de impozitare pentru firme-2016


0 Comments

Leave a Comment

Pagini: 1 2