Documentele ce trebuiesc redactate de societățile comerciale la angajarea unui salariat.

DOCUMENTE CARE TREBUIE REDACTATE DE SOCIETATE – PENTRU ANGAJAREA UNUI SALARIAT
Documente care vor fi redactate de societate şi care după semnare vor fi arhivate la dosarul de personal al salariatului:
-cerere de angajare;
-declarație de luare la cunoștință a prevederilor regulamentului intern;
-declarație privind deducerea personală de bază, persoanele în întreținere și localitatea în care se află medicul de familie al salariatului;
-contract de muncă;
-fișa postului;
-declarație privind anunțarea locului de muncă vacant la AJOFM;
-declarație privind anunțarea ocupării postului vacant la AJOFM.
DOCUMENTE ÎNTOCMITE DE FURNIZORII DE SPECIALITATE:
– fișa de aptitudini, care se completează numai de către medicul de medicina muncii anterior începerii activității salariatului, în două exemplare, unul pentru angajator şi celălalt pentru lucrător [Atenție! Adeverința de la medicul de familie nu înlocuiește fișa de aptitudini];

– fișa individuală de instructaj privind protecția muncii și fișa individuală de instructaj în cazul situațiilor de urgență întocmite de firma specializată în S.S.M. şi P.S.I.

PROCEDURA DE ANUNȚARE A LOCULUI DE MUNCĂ VACANT

Aşa cum prevede Legea nr. 76/2002, angajatorul are obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, în a căror rază îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de cinci zile lucrătoare de la vacantarea acestora. De asemenea, la ocuparea ulterioară a acestor locuri de muncă vacante, comunicarea trebuie făcută în termen de o zi de la data ocupării acestora.
Prin modificările aduse Normelor, prin locuri de muncă vacante se înţeleg locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi – ATENŢIE! – locurile de muncă nou-create.
Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante, precum şi a ocupării locurilor de muncă vacante care au fost comunicate se vor face pe suport de hârtie sau în format electronic, conform formularelor prevăzute în anexele la Norme.

Obligaţia se consideră îndeplinită în situaţia în care comunicarea se realizează prin transmiterea formularului corespunzător în termenul prevăzut la art. 10 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege (locurile vacante – în termen de cinci zile de la vacantare, locurile ocupate – în termen de o zi de la ocupare).

Termenul de cinci zile lucrătoare de la vacantarea locurilor de muncă se îndeplineşte la sfârşitul celei de a cincea zile lucrătoare, ora 24:00, din perioada de cinci zile lucrătoare de la vacantarea locului de muncă.
Perioada respectivă se calculează începând cu data vacantării, respectiv creării locului de muncă, în situaţia în care această dată nu este declarată zi nelucrătoare, sau cu prima zi lucrătoare, în situaţia în care vacantarea locului de muncă s-a realizat într-o zi declarată nelucrătoare.
Nerespectarea termenului de declarare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 5.000 lei.

Pentru consultații și servicii complete de contabilitate și resurse umane, nu ezitați să apelați la o ”firma de contabilitate” care vă poate oferii un sfat avizat.

 


0 Comments

Leave a Comment