Deducerea personală

Deducerea personală din punctul de vedere al noului cod fiscal si al firmei de contabilitate

Deducere personală, cine are dreptul și cum se calculează.

Deducerea personală se acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile și se calculează  în funcție de venitul brut lunar din salariul realizat la funcția de bază de către persoana respectivă şi numărul de persoane aflate în întreținerea acestuia.

Potrivit art. 59 alin 1 lit. a si alin 2 salariații care au un venit brut mai mic sau egal cu 1950 de lei și:

  •  nu au luate persoane în întreținere declarate angajatorului, deducerea personală va fi de 510 de Lei;
  • pentru persoanele care au o persoana in intretinere deducerea personala va fi de 670 Lei
  • persoanele care au in grija doua persoane deducerea va fi de 830 Lei
  • cei ce au in intretinere trei persoane vor putea deduce 990 Lei
  • contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere vor beneficia de o deducere personala de 1310 Lei

  • deducere-2jpg

În cazul salariaților care au o persoană în întreţinere, aceştia vor beneficia de o deducere personală în cuantum de 400 de lei;

Persoane aflate în întreținere pot fi soțul-soția contribuabilului, copiii acestuia, precum şi alţi membri de familie până la gradul al doilea inclusiv.

Persoane aflate în întreținere mai pot fi studenții şi elevii militari ai unităților de învăţământ militare şi civile, cu vârsta de peste 18 ani, dacă veniturile obţinute sunt mai mici sau egale cu 300 lei lunar.

Dacă minorul cu vârstă cuprinsă între 16 și 18 ani, este încadrat în muncă în condițiile legii, părinții nu mai au dreptul de a-l lua în întreținere, acesta devenind contribuabil, beneficiază la el însuși de deducere personală.

Persoane care nu pot fi luate în întreținere sunt cei care posedă terenuri agricole şi silvice cu  suprafaţa mai mare de 10.000 mp în zonele colinare şi de șes şi mai mari de 20.000 mp în zonele montane.

Persoanele care NU pot fi în întreţinere sunt persoanele majore condamnate, care execută pedepse privative de libertate.

Persoana aflată în întreținere poate avea domiciliu comun, sau nu, cu contribuabilul în a cărui întreţinere se află.

Cum obținem deducerea personală !

În momentul angajării, pentru a putea beneficia de deducerea personală, trebuie să depuneți la departamentul de resurse umane o declarație  pe propria răspundere prin care vă exprimați opțiunea de a avea funcția de bază la acel angajator.

De asemenea în această declarație trebuiesc trecute persoanele aflate în întreținere cu toate datele de identificare ale acestora și actele doveditoare (certificat de căsătorie, certificat de naștere, adeverință de venit….) că aceste persoane pot fi luate în întreținere conform legislației în vigoare.


0 Comments

Leave a Comment