Concediul de risc maternal.

Cine are dreptul la concediu de risc maternal ?

Concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele prevăzute la lit. c)-e) din  OUG 96/2003 pentru protecția sănătății și securității lor și/sau a fătului ori a copilului lor.

 
concediu-risc-maternalAu dreptul la concediu de risc maternal:
a) salariata gravidă care anunță în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate și anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare;
b) salariata care a născut recent și și-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie și solicită angajatorului în scris măsurile de protecție prevăzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de șase luni de la data la care a născut;
c) salariata care alăptează, la reluarea activității după efectuarea concediului de lăuzie, își alăptează copilul și anunță angajatorul în scris cu privire la începutul și sfârșitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens.
 

concediul-de-risc-maternalConcediul de risc maternal se poate acorda în întregime sau fracționat, atât înainte cât și după naștere, pe o perioadă ce nu poate depăși 120 de zile calendaristice, de către medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrica-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii.

Concediul de risc maternal nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevazute de legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

 

Concediul de risc maternal se acordă pe durate care nu pot depăși, cumulat, 120 de zile calendaristice, astfel:

a) integral sau fracționat, până în a 63-a zi anterioară datei estimate a nașterii copilului, respectiv anterioară datei intrării în concediul de maternitate;
b) integral sau fracționat, după expirarea concediului postnatal obligatoriu și, dacă este cazul, până la data intrării în concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la trei ani;
c) integral sau fracționat, înainte sau după nașterea copilului, pentru salariata care nu îndeplinește condițiile pentru a beneficia de concediul de maternitate, în conformitate cu prevederile legii.

contabilitateCalculul și plata indemnizației de risc maternal se fac lunar de către angajator, cel târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna în care se acordă concediul de risc maternal iar indemnizația nu se suporta din fondurile angajatorului, ci din F.N.U.A.S.S.

 
Salariata aflată în concediu de risc maternal beneficiază de indemnizație de risc maternal, în cuantum lunar egal cu 75% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare solicitării, pe baza cărora s-a achitat contribuția de asigurări sociale de stat.
 

0 Comments

Leave a Comment