Redirecționarea de 2% din venituri salariale

Contribuabilii care optează pentru opțiunea de virare a sumei în sumă de până la 2% din impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, pentru susținerea entităților nonprofit sau a unităților de cult, pot opta pentru direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

Pentru a putea redirecționa 2% din impozitul anual trebuie să completați declarația 230.

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care au obținut venituri din salarii și asimilate salariilor în anul 2016, în următoarele situații:

  • Alege ca virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit sau a unităților de cult;
  • au avut în anul de raportare cheltuieli cu bursele private și solicită restituirea acestora.

Cum se completează Declarația 230

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care au obținut venituri din salarii și asimilate salariilor în anul 2016.

În cazul în care, declarația se depune de către un împuternicit desemnat de contribuabil, se completează și secțiunea nr. III. ”Date de identificare a împuternicitului”.

În cazul în care declarația se depune sau transmite pe hârtie, aceasta se completează în două exemplare. Un exemplar se va păstra de către organul fiscal, iar o copie se va păstra de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Depunerea declarației 230

Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor (declarația 230) se poate depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

TERMENUL DE DEPUNERE declarație 230

Pentru anul fiscal 2016, declarația 230 se depune până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului, respectiv până la data de 25 mai 2017 .


Leave a Comment

Pagini: 1 2