Recuperarea de TVA achitată în alt stat al Uniunii Europene

formular 318

Persoanele impozabile din România, care realizează importuri și achiziții de bunuri sau servicii în alt stat membru al Uniunii Europene pot solicita rambursarea taxei pe valoarea adăugată achitată în acel stat, prin întocmirea și depunerea formularului 318

Pentru a obţinerea rambursării a taxei pe valoarea adăugată în statul membru, solicitantul întocmește şi transmite către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală formularul 318, pe cale electronică sau depus direct la ghișeu.

Termenul de depunere al formularului 318

Cererea de rambursare – formular 318 se depune sau se transmite, în format electronic, până la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare.

Perioada pentru care poate fi solicitată rambursarea

Perioada pentru care se poate rambursa este de cel minimum un an calendaristic şi maximum 3 luni calendaristice.

Cererile de rambursare în care se solicită rambursarea pot viza o perioadă mai mică de 3 luni, în situația în care aceasta reprezintă perioada restantă până la sfârşitul anului calendaristic.

În situația în care cererea de rambursare vizează o perioadă de rambursare mai mică de un an calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicită o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului în care se rambursează.

În situația în care cererea de rambursare vizează o perioadă de rambursare de un an calendaristic sau  o perioadă rămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului în care se rambursează.

Care sunt condiţiile necesare solicitării autorităţii competente din statul membru de rambursare

După completarea și transmiterea formularului 318 de către solicitant, prin intermediul portalului ANAF se poate verifica, cu ajutorul aplicaţiei informatice, dacă:

– în perioada de rambursare trecută în cerere, solicitantul a fost persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal

– documentele trecute în secţiunea „Lista operaţiunilor pentru care se solicită rambursarea TVA” sunt emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile stabilite în România.

Termenul în care se soluționează cererea

Statul membru de rambursare îi transmisă solicitantului decizia sa de aprobare sau respingere a cererii de rambursare în termen de patru luni de la data primirii cererii de către statul membru respectiv.

 


0 Comments

Leave a Comment