Raportarea contabilă la 30 Iunie 2016 se depune pană pe 16 August.

contabil care calculeaza

contabilitate

Raportarea contabilă la 30 Iunie 2016 se depune pană pe 16 August; Cine le depune ?

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici, aprobat prin Ordinul MFP nr. 916/2016, se aplică persoanelor cărora le sunt incidente OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea, respectiv O.M.F.P nr. 1286/2012 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Termenul de depunere pentru raportările contabile la data de 30 iunie 2016 este cel târziu până pe data de 16 august 2016.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic, acestea trebuie să retrateze situațiile contabile pentru identificarea situației patrimoniului la datele de 1 ianuarie 2016, respectiv 30 iunie 2016.

Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 se aplică și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state din spațiul Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii, adică va depune raportarea semestrială sediul permanent desemnat să îndeplinească obligații fiscale. Acest sediu permanent cumulează și însumează informațiile aferente tuturor sediilor permanente din România.

Cine nu depune raportările contabile la 30 Iunie 2016.

  • Societățile care nu au avut activitate de la data înființării până la 30 iunie 2016, cele care în semestrul I al anului 2016 s-au aflat în inactivitate temporară
  • Societățile înființate în cursul anului 2016
  • Persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii

De cine se semnează raportările contabile la 30 Iunie !

  • de către administratorul entității raportoare sau persoana care are obligația gestionării entității;
  • de către directorul economic, contabilul șef sau altă persoană împuternicită pentru această funcție, conform legii contabilității. Dacă contabilitatea este condusă în mod independent, semnarea situațiilor financiare se face de către persoana fizică sau juridică membră C.E.C.C.A.R.

Pentru reprezentarea în fața autorităților fiscale apelați la o” firmă de contabilitate în București”

Sancțiuni pentru ne depunere la termen.

– de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare;
– de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă intre 16 și 30 de zile lucrătoare;
– de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.

Tot odată, e important de știut că și prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare, constituie contravenție și se sancționează cu amenzi ce pornesc de la 200 lei și ajung la 1.000 lei.

Pentru consultații și servicii complete de contabilitate nu ezitați să apelați la o ”firma de contabilitate” care vă poate oferii un sfat avizat.


0 Comments

Leave a Comment