Radierea din cazierul fiscal

Persoanele care au înscrise date în cazierul fiscal pot fi scoase din evidenţă dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

a) faptele pe care le-au comis nu mai sunt pedepsite de lege;

b) s-a produs reabilitarea de drept sau judecătorească stabilită prin hotărâre judecătorească;

c) faptele înregistrate în cazierul fiscal sunt sancţionate ca infracţiuni şi nu au mai comis fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost penalizate aceste fapte;

d) faptele trecute în cazierul fiscal sunt confirmate drept contravenţii, excepţie făcând faptele prevăzute la lit. e), şi nu au mai comise fapte de natura celor regăsite la art. 2 într-un interval de un an de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost penalizate aceste fapte, cu condiţia achitării sumelor amenzilor contravenţionale.

În cazul în care suma amenzilor nu a fost achitat în această perioadă de timp, stergerea din evidenţă se produce la data achitării amenzilor sau după trecerea unui termen de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost penalizate aceste fapte, în cazul în care suma amenzilor nu a fost achitată;

e) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt penalizate ca și contravenţii la regimul produselor accizabile şi nu au mai comis fapte de natura celor găsite la art. 2 în intervalul unei perioade de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost pedepsite aceste fapte;

f) au fost stinse creanţele fiscale datorate în urma atragerii răspunderii solidare cu debitorul recunoscut insolvabil sau insolvent.

Data scoaterii din evidenţă este data stingerii creanţelor fiscale, însă nu mai devreme de un an de la data primirii deciziei organului fiscal competent rămase definitivă în sistemul căilor administrative sau judiciare de atac.

În situația în care creanţele fiscale nu au fost achitate în intervalul de 5 ani de la primirea   deciziei, scoaterea din evidenţă se produce odată cu această dată;

g)contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat;

h) decesul, respectiv radierea contribuabilului.


0 Comments

Leave a Comment