Operațiuni care nu se declară în formularul 394

Operațiunile care sunt scutite de taxă cuprinse la art. 292 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu toate modificările și adăugările ulterioare, nu se declară în formularul 394.

Din punct de vedere al TVA-ului, conform dispozițiilor art. 292 alin.(2) lit. a) şi b) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă prestările de servicii de natură financiar-bancară, respectiv operațiunile de asigurare și/sau reasigurare, precum și prestările de servicii în legătură cu operațiunile de asigurare și/sau reasigurare efectuate de persoanele impozabile care intermediază astfel de operațiuni.

De exemplu: polițele de asigurare RCA, polițele Casco

În concordanță cu precizările pct. 52, alin. (17) din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 cu ptrivire la Codul Fiscal, operaţiunile privind schimbarea bancnotelor sau monedelor într-o altă valută sau în aceeaşi valută şi distribuirea de numerar sunt incluse în aria operaţiunilor scutite, potrivit art. 292, alin. (2), lit.a), pct.4 din Codul fiscal. Drept urmare, operaţiunile precizate ca nefiind taxabile, nu se declară în formularul 394.

De exemplu: în cazul facturilor privind tichetele de masă, se vor declara în formularul 394 doar operațiunile privind valoarea imprimatelor.

Dacă persoana impozabilă achiziționează de la compania Enel operațiuni taxabile și scutite de TVA (ex. taxă radio), potrivit directivelor de completare, declarația 394 se va depune numai pentru operațiunile taxabile.

De asemenea, nu există obligația declarării în formularul 394 a componentelor care nu intră în baza de impozitare potrivit art.286, alin.(4) din Codul fiscal.

penalizările înregistrate pentru nerespectarea contractelor încheiate sau dobânzile înregistrate pentru plăți cu întârziere).


Leave a Comment

Pagini: 1 2