Obținerea certificatului de rezidenţă fiscală

Obținerea certificatului de rezidenţă fiscală

Obținerea certificatului de rezidenţă fiscală cu privire la aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri pentru persoane rezidente în România – pentru asocieri fără personalitate juridică

Pentru obținerea certificatului, fiecare persoană, partener al asocierii fără personalitate juridică, va cere organului fiscal în a cărui evidenţă este consemnat, eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală.

Pentru acest demers, contribuabilul va depune/prezintă la organul fiscal următoarele:

– cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi alte țări, pentru contribuabilii rezidenți în România (se va depune o singură cerere pentru toţi asociații din parteneriat);

– actele care face dovada sediului în care se desfăşoară activitatea;

– contractul de asociere;

– Certificatele de rezidență fiscală eliberate pentru fiecare membru al asocierii, respectiv:

  1. a) Certificatul de rezidenţă fiscală cu privire la aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi alte state, pentru persoane fizice care sunt rezidente în România, emis de organul fiscal în a cărui evidenţă persoana fizică este înregistrată, conform legii ; și după caz,
  2. b) Certificatul de rezidenţă fiscală cu privire la aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi alte state, pentru persoane juridice române, emis de organul fiscal în a cărui evidenţă persoana juridică este înregistrată, conform legislației.

În baza documentelor depuse, organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrată asocierea fără personalitate juridică va elibera certificatul de rezidenţă fiscală.

 

Articole similare

Înregistrarea sediilor secundare cu mai puțin de cinci angajați sau declararea sediilor secundare cu mai puțin de cinci angajați

Radierea din cazierul fiscal

Domiciliul fiscal în situația creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central

Dubla impunere

Declarația 101, cine are obligația să o depună în 2017 ?


0 Comments

Leave a Comment