Obținerea certificatului de rezidenţă fiscală

certificat-atestare-fiscala
certificat atestare fiscala

Obținerea certificatului de rezidenţă fiscală cu privire la aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri pentru persoane rezidente în România – pentru asocieri fără personalitate juridică

Pentru obținerea certificatului, fiecare persoană, partener al asocierii fără personalitate juridică, va cere organului fiscal în a cărui evidenţă este consemnat, eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală.

Pentru acest demers, contribuabilul va depune/prezintă la organul fiscal următoarele:

– cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi alte țări, pentru contribuabilii rezidenți în România (se va depune o singură cerere pentru toţi asociații din parteneriat);

– actele care face dovada sediului în care se desfăşoară activitatea;

– contractul de asociere;

– Certificatele de rezidență fiscală eliberate pentru fiecare membru al asocierii, respectiv:

  1. a) Certificatul de rezidenţă fiscală cu privire la aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi alte state, pentru persoane fizice care sunt rezidente în România, emis de organul fiscal în a cărui evidenţă persoana fizică este înregistrată, conform legii ; și după caz,
  2. b) Certificatul de rezidenţă fiscală cu privire la aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi alte state, pentru persoane juridice române, emis de organul fiscal în a cărui evidenţă persoana juridică este înregistrată, conform legislației.

În baza documentelor depuse, organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrată asocierea fără personalitate juridică va elibera certificatul de rezidenţă fiscală.

 


0 Comments

Leave a Comment