Obligațiile pentru firme începând cu 01 februarie 2017

Obligațiile pentru firme începând cu 01 februarie 2017

Începând cu luna februarie 2017, cele mai multe dintre firme vor plăti impozit pe venit, de 1% sau 3%

Începând cu data de 1 februarie, societățile comerciale care au obținut venituri de până la 500.000 de euro în 2016 sunt obligați să își modifice sistemul de impunere, devenind plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Conform art. 47 din Codul fiscal, o microîntreprindere este, în 2017, acea persoană juridică ce a îndeplinit cumulativ, la 31 decembrie 2016, următoarele condiţii:

  • a obținut venituri, altele decât cele din activităţi derulate în sectorul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, în sectorul jocurilor de noroc sau activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi gazelor naturale;
  • a stabilit venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în procent de peste 80% din câștigurile totale;
  • a obținut venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro (noul plafon introdus);
  • capitalul social a fost în posesia persoanelor, altele decât statul şi autorităţile locale;
  • nu se găsește în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti.

Astfel, pentru anul 2017, firmele cu sediul în românia, plătitoare de impozit pe profit care au realizat, la sfârșitul anului 2016, condițiile de mai sus, sunt supuse la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu data de 1 februarie 2017.

Tragem concluzia că, în luna ianuarie, aceste persoane juridice rămân plătitoare de impozit pe profit, urmând ca, de luna viitoare, să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, de 1% (pentru cele care au cel puţin un angajat) sau de 3%, pentru cele care efectuează activităţi fără a avea salariaţi cu contract de muncă.

Tototată, entităţile vizate de noile prevederi vor depune declaraţia de impozit pe profit, formularul 101, până cel târziu la 25 februarie (pentru perioada 1-31 ianuarie 2017).

Categorie: Contabilitate București

Articole pe aceiași temă

Impozitul specific pentru anul 2017

Plafonul minim pentru impozitarea microintreprinderilor în 2017

Impozitul pe microintreprinderi în 2017

Ordonanţa de urgenţă 3/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 Codul fiscal


0 Comments

Leave a Comment