Noua procedură pentru înregistrarea în scopuri de TVA în 2017

Noua procedură pentru înregistrarea în scopuri de TVA în 2017

Noua procedura de înregistrare în scopuri de TVA începând cu anul 2017, în locul formularului 088

Potrivit actualelor propuneri ulterioare eliminării formularului 088, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se desfășoară de la data luării la cunoștință despre decizia de anulare a înregistrare în scopuri de TVA de către organul fiscal, în cazul în care persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, firmă cu sediul activității economice în Romania, constituită conform Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, supusă înregistrării la registrul comerțului, nu justifică intenția și capacitatea de a efectua activitate economică, conform criteriilor hotărâte în fundamentul art. 316 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

Care este procedura pentru persoanele impozabile care NU au depus formularul 088?

Firmă Contabilitate București, vă pune la dispoziție servicii de contabilitate și consultanță fiscală.

Persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA conform precizărilor art. 316 alin. (1) lit. a), c) și alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care nu au reușit să depună formularul 088 până la data aplicării prezentului ordin, inclusiv ca urmare a notificării organului fiscal sau aprobării cererii de prelungire a termenului de depunere a formularului, se vor aplica indicațiile din Anexa nr. 2.
(3) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru care procedura de evaluare nu a fost finalizată, se vor aplica prevederile Anexei nr. 4.

Care este procedura pentru persoanele impozabile care au depus formularul 088 ?

Pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA conform precizărilor art. 316 alin. (1) lit. a), c) și alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările aduse ulterior, care au reușit să depună formularul 088 până la data aplicării actualului ordin, inclusiv ca urmare a notificării organului fiscal sau aprobării cererii de prelungire a termenului de depunere a formularului, se va aplica în vigoare la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.

Procedura de evaluare nefinalizată

Prin această procedură de evaluare nefinalizată se înțelege cazul în care, până la data aplicării prezentului ordin, referatul cu propunerea de anulare/menținere a calității de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA nu a fost aprobat de directorul unității fiscale unde este depus dosarul.

Este bine de știut că la data intrării în vigoare a prezentului proiect, publicat de ANAF se abroga Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2393/2016 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA.

 

Potrivit proiectului de lege premergător noii legi, eliminarea formularului 088 a rezultat ca urmare analizei procedurii de înregistrare în scopuri de TVA prin care s-a sesizat faptul că o serie dintre informațiile solicitate erau puse la dispoziția autorităților de contribuabili prin intermediul altor formulare, precum și faptul ca în cadrul procedurii de evaluare, ANAF poate folosi informațiile existente în bazele de date proprii sau care pot fi procurate de la alte instituții prin intermediul schimbului de informații, așa cum se arată în referatul noului proiect publicat de ANAF la 30 ianuarie 2017.

 

Concluzie: prin O.P.A.N.A.F. nr. 210/2017, ale cărui precizări vor intra în vigoare odată cu data de 01 februarie 2017, a fost abrogat O.P.A.N.A.F. nr. 3841/2015 privind aprobarea modelului și cuprinsul formularului 088 „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a derula activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”.

 

Totodată, se consemnează că în aceste condiții, procedura actuală privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, dar și procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care nu justifică intenția și capacitatea de a derula activități economice care presupune operațiuni în sfera de aplicare a TVA, aprobata prin O.P.A.N.A.F. nr. 2393/2016, implică, pe de o parte, modificarea procedurii de evaluare, și pe de alta parte actualizarea aplicațiilor informatice folosite și a modului în care sunt întrebuințate informațiile deținute sau obținute de ANAF prin schimbul de informații cu alte entități.

Categorie: Contabilitate București

 


0 Comments

Leave a Comment