Înregistrarea sediilor secundare cu mai puțin de cinci angajați sau declararea sediilor secundare cu mai puțin de cinci angajați

Înregistrarea sediilor secundare cu mai puțin de cinci angajați sau declararea sediilor secundare cu mai puțin de cinci angajați

Societățile au obligația de a declara organului fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în cel mult de 30 de zile, constituirea de sedii secundare.

Societățile cu domiciliul fiscal în Romania sunt obligați să declare în termen de 30 de zile înființarea de filiale și sedii secundare în străinătate.

Solicitarea de înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) se face la Oficiul Registrului Comerțului prin completarea unei cereri.

Alături de cerere trebuiesc atașate următoarele documente:
– certificatul de înregistrare al firmei mama (CUI-ul);
– hotărârea asociatului unic sau a asociaților de înființare a punctului de lucru;
– actele de identitate ale acestora;
– dovada deținerii spațiului (act de proprietate, contract de închiriere, de comodat, etc.).

După depunerea acestor documente se va obține un certificat de mențiuni/constatator din care rezultă înființarea punctului de lucru (adresa acestuia).

Declarația de înregistrare fiscală a sediului secundar se întocmește prin completarea Declarației 060 , la care se vor depune în copie și original și următoarele documente:

– copia certificatului de înregistrare fiscală a persoanei juridice de care aparține sediul secundar sau filiala;

– actul de înregistrare a mențiunii privind înființarea sediului secundar pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (încheierea instanței prin care s-a dispus înscrierea modificării în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial – asociații,fundații și federații )

– dovada de spațiu pentru sediul secundar declarat;

– declarație pe proprie răspundere că are 5 salariați începând cu data…privind data angajării celui de-al 5 – lea angajat, dacă este cazul.

Formularul de înregistrare fiscală a punctului de lucru se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar declarația de mențiuni se completează ori de cate ori se modifică datele care au fost declarate anterior.

Punctul de lucru cu mai puțin de cinci salariați nu are obligații declarative și de plată.

Toate contribuțiile și impozitul pe venit din salarii pentru salariații de la punctul de lucru se declară și se plătesc de către firma mamă la trezoreria statului de la organul fiscal de care aparține aceasta.

În situația punctului de lucru (sediul secundar) cu mai puțin de cinci salariați, un rând de copii ale actelor amintite mai sus se vor depune totuși și la organul fiscal în raza căruia s-a înființat punctul de lucru, chiar dacă nu există nicio obligație de plată.

Încetarea activității sediului secundar cu mai puțin de cinci angajați

Pentru închiderea activității sediului secundar cu mai puțin de cinci salariați, firmele trebuie să depună următoarele documente:

– Declarația 061– privind sediile secundare;

– actul de înregistrare a mențiunii cu privire la desființarea sediului secundar al persoanelor juridice fără scop patrimonial (încheierea instanței prin care s-a dispus înscrierea modificării în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial – asociații,fundații și federații) în copie și original.


4 Comments

 1. Madalina
  octombrie 17, 2020

  Buna ziua, ce se intampla in cazul punctelor de lucru care nu au inca angajati? Punctul de lucru a fost declarat la ORC, insa momentan nu are angajati. Ce se depune la Anaf? Sediul social si punctul de lucru sunt in judete diferite. Multumesc!

  reply
 2. LUCACI
  iulie 6, 2020

  DECLARATIE

  reply
 3. emilia ionas
  iunie 27, 2020

  un model de declarative pe propria raspundere a patronului ca are 2 salariati la deschiderea celui de al 2-lea punct lucru.
  ms.

  reply
  • admin
   august 13, 2020

   Buna ziua, declarație pe propria răspundere trebuie atunci cand angajați al v-lea salariat, moment în care trebuie să depuneți declarația celui de-al v-lea salariat, + contractul de închiriere al punctului de lucru, copie CUI societate mama, pt a obține CIF-ul punctului de lucru, Formular 060, certificat constatator și rezoluție ONRC

   reply

Leave a Comment