Înregistrarea acordurilor încheiate de angajatori nerezidenți cu sediu în românia

Înregistrarea acordurilor încheiate de angajatori nerezidenți cu sediu în românia

Începând cu data de 9 ianuarie 2017 se va implementa o reglementare modificată privind Procedura de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenți care nu dețin sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care trebuie să achite contribuțiile sociale prevăzute de lege pentru salariații lor. 

Reglementarea anterioară publicată în OPANAF nr. 17/2013Ordinul nr. 3706/2016 al președintelui ANAF (publicat în Monitorul Oficial nr. 19/2016) actualizează Procedura cu precizările Codului fiscal din 2015 și cu precizările legilor europene care se aplică în branșa securității sociale, dar și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România a aderat, precum și a altor aspecte de procedură. 

Obligații care revin angajatorilor nerezidenți

Angajatorii nerezidenți care dețin sediu social, sediu permanent sau reprezentanță și nu se află în România, sunt obligați să achite contribuțiile sociale pentru salariații lor și care nu au încheiate acorduri cu persoanele regăsite la art. 136 lit. a) şi b), art. 153 alin. (1) lit. a)-d) şi art. 184 lit. a) din Codul fiscal.

Pe lângă obligația achitării contribuțiilor sociale datorate de angajatori, a reținerii și plății contribuțiilor sociale individuale, mai au obligația depunerii lunare sau trimestriale a declarația 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Angajatorii nerezidenți care se înregistrează direct, depun la organul fiscal central competent declarația 015 “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România”, completând secțiunea “Categorii de obligații fiscale de declarare, cu caracter permanent” cu obligația de a declara contribuțiile sociale.

Organul fiscal central competent din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București este Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți.

În momentul încetării obligației de declarare a contribuțiilor sociale, angajatorii depun declarația de mențiuni pentru anularea din vectorul fiscal, obligația depunerii declarației privind contribuțiile sociale sau declarația de radiere pentru anularea înregistrării fiscale, dacă nu au alte obligații declarative în România.

Angajatorii care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță aflată în România și care trebuie să achite contribuțiile sociale pentru salariații lor, au obligaţia să comunice organului fiscal competent în a cărei rază are sediu informaţii cu privire la acordul încheiat cu angajaţii. Copia acordului, care trebuie tradusă în limba română, atestată de traducători autorizaţi, se comunică organului fiscal competent pentru administrarea salariatului. 

Obligaţii care revin angajaţilor

 Angajații care îmcasează în România venituri din salarii sau echivalente salariilor de la angajatori din state care nu au aderat la legislația europeană aplicată în domeniul securităţii sociale, precum şi a înțelegerile privind sistemele de securitate socială la care România a aderat sunt obligați să depună la organul fiscal competent, după caz:

  • formularul 020“Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice din românia şi străinătate care au cod numeric personal”, pentru actualizarea vectorului fiscal, având selectate în capitolul IV “Date privind activitatea desfăşurată” rubrica “Angajator”, precum şi în capitolul V “Date privind vectorul fiscal” secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale – persoanele fizice din românia sau persoanele fizice străine care au cod numeric personal (CNP);
  • formularul 030“Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care nu au cod numeric personal”, în vederea înregistrării fiscale şi/sau actualizării vectorului fiscal, având selectate în capitolul IV “Date privind activitatea desfăşurată” rubrica “Angajator”, precum şi în capitolul V “Date privind vectorul fiscal” secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale – persoanele fizice care nu au cod numeric personal.

Care este organul competent

  • organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, conform legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în situația în care aceasta este alta decât domiciliul, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
  • organul fiscal central în a cărui rază teritorială se derulează activitatea care alcătuiesc sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

Persoanele fizice rezidente sau nerezidente angajate în conform Procedurii trebuie să depună lunar declarația 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

În declarația 112 se declară şi impozitul pe venitul din salarii datorat conform legii, ne mai fiind obligați să depuneți declarația 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate realizate de persoanele fizice care derulează activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

La încetarea obligaţiei de declarare şi de plată a contribuţiilor sociale, persoana fizică rezidentă sau nerezidentă este obligată să depună declaraţia de menţiuni, pentru anularea din vectorul fiscal a obligaţiilor declarative privind impozitul pe venitul din salarii şi a contribuţiilor sociale. 

Categorie: Contabilitate București

Articole recente

Sistemul TVA la încasare în 2017

Cine va beneficia de legea prevenției care se va aplica din 2017

Scutirea la plata impozitului pe venit pentru programatorii IT – începând cu 1 februarie 2017

 Persoanele care nu sunt obligate la depunerea declarației 600 în anul 2017

Persoanele care pot solicita recalcularea platilor anticipate – Procedura


0 Comments

Leave a Comment

Pagini: 1 2