Impozitul specific pentru anul 2017

Impozitul specific pentru anul 2017

Impactul care îl are impozitul specific asupra industriei turismului și cea de alimentație publică

Industria hotelieră și cea de alimentație publică vor suporta modificări și reașezări importante începând cu anul 2017.

Începând cu 1 ianuarie 2017, impozitul specific – care va fi stabilit în funcție de câteva variabile, cum ar fi suprafața, rangul localității, sezonalitatea – trebuie achitat de către toate societățile care au trecute în actul constitutiv ca activități principale sau secundare una sau mai multe activități prevăzute de cele opt coduri CAEN din domeniile hotelier, cazare, restaurante, baruri, prevăzute de lege.

Chiar dacă, în prezent, companiile din aceste domenii de activitate sunt profitabile sau pe pierdere, trec la noul sistem de impozitare.

În acest context, vor fi avantajate societățile care au profituri semnificative în acest moment și dețin spații mari (de peste 800 metri pătrați) pentru derularea activității.

În schimb, firmele cu profituri mici sau pierderi, fie pentru că au efectuat cheltuieli de investiții, sau din alte cauze, vor achita impozit chiar dacă nu realizează profit sau vor ajunge, în unele cazuri, să plătească mai mult decât achitau până acum.

Excepție de la plata impzitului specific fac Microîntreprinderile. Prin urmare, acest nou impozit va viza societățile înregistrate ca plătitoare de impozit pe profit.

Sunteți înregistrat cu aceste coduri CAEN ?

Începând cu 1 ianuarie 2017, vor achita impozitul specific societățile care, la sfârșitul anului în curs, nu se regăsește în proces de lichidare și vor avea înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre următoarele activități corespunzătoare codurilor CAEN:

 •  5510 – ,,Hoteluri și alte facilități de cazare asemănătoare”;
 •  5520 – ,,Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durata”;
 •  5530 – ,,Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere’’;
 •  5590 – ,,Alte servicii de cazare”;
 •  5610 – ,,Restaurante’’;
 •  5621 – ,,Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”;
 •  5629 – ,,Alte servicii de alimentație n.c.a.”;
 •  5630 – ,,Baruri și alte activități de servire a băuturilor”.

Cum se calculează impozitul specific

Legea menționează trei formule de calcul care conțin variabile, precum coeficient de sezonalitate, rangul localității, suprafața, coeficient de ajustare pentru spațiu tehnic din unitatea de desfășurare a activităților. Poziționarea este importantă, astfel că impozitul va fi stabilit în funcție de zonă, cu coeficienți diferențiați, după cum urmează:

 • București și opt poli: Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Sibiu, Timișoara;
 • municipii și orașe, diferite de cei 8 poli;
 • stațiuni turistice de interes național;
 • sate, comune și stațiuni turistice de interes local.

Cele 3 formule sunt grupate pe coduri CAEN, astfel:

 • 5510 – ,,Hoteluri și alte facilități de cazare similare”; 5520 – ,,Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durata”; 5530 – ,,Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere’’; 5590 – ,,Alte servicii de cazare”;
 • 5610 – „Restaurante”5621 – „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente” 5629 – „Alte servicii de alimentație n.c.a.”
 • 5630 – ,,Baruri și alte activități de servire a băuturilor”.

Observație: Pentru următoarele categorii de activități, corespunzătoare codului CAEN 5610 – vânzători ambulanți la tonete de înghețată, cărucioare mobile care vând mâncare. prepararea hranei la standuri din piețe -, impozitul specific anual/unitate este de 1500 lei.

Impozitul specific anual se calculează prin însumarea impozitului specific aferent fiecărei unități, calculat potrivit formulei stabilite în anexa aferentă codului CAEN, dacă o societate posedă mai multe unități.

Cei care întreprind mai multe activități cu codurile CAEN menționate de legea impozitului specific, cu excepția celor care derulează activități prin intermediul unui complex hotelier, stabilesc impozitul specific prin însumarea impozitului stabilit pentru fiecare activitate executată.

Societățile care anterior impozitului specific au realizat pierdere fiscală recuperează pierderea din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi, de la data la care au revenit la impozitarea pe profit. Pierderea fiscală se recuperează în perioadă cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale și limită celor 7 ani, așa cum prevede Codul Fiscal.

Societățile care, în cursul anului, realizează venituri și din alte activități în afară celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de legea impozitului specific, aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit.

De asemenea, societățile care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier și realizează venituri din derularea altor activități utilizează sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit, veniturile obținute din alte activități luate în calcul fiind cele înregistrate până la data de 31 decembrie a anului respectiv, inclusiv. Declararea și plata impozitului specific sunt semestriale, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare. Impozitul specific este prevăzut de Legea 170/2016.

Categorie: Contabilitate București

Articole similare

Cine va beneficia de legea prevenției care se va aplica din 2017

Scutirea la plata impozitului pe venit pentru programatorii IT – începând cu 1 februarie 2017

Achiziții servicii intracomunitare de cazare de către agențiile de turism

Plafonul minim pentru impozitarea microintreprinderilor în 2017

Obligațiile pentru firme începând cu 01 februarie 2017

Impozitul pe microintreprinderi în 2017


0 Comments

Leave a Comment