Impozitul pe microintreprinderi în 2017

Impozitul pe microintreprinderi în 2017

În Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 este prevăzut un nou sistem de impozitare pentru microintreprinderi.

Plafonul până la care o persoană juridică se poate înscrie ca microintreprindere, a crescut de la 100.000 de euro, așa cum a fost de la 1 ianuarie 2016, la 500.000 de euro.

Deci, începând cu 1 februarie 2017, va fi considerată microîntreprindere persoana juridică ce în exercițiul financiar anterior nu a depășit venituri de 500.000 euro, echivalent în lei, adică de cinci ori mai mult decât plafonul stabilit precedent. 

Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro conform actului normativ, este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile. Astfel, pentru 2016, noul plafon se determină folosind cursul de un euro = 4,5411 lei, rezultând suma de 2.270.550 de lei.

Dacă o microintreprindere, în cursul unui an fiscal va realiza venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor efectuate din consultanță și management în veniturile totale va fi mai mare 20% inclusiv, atunci microintreprinderea va plăti impozit pe profit de 16%. Calculul și plata impozitului pe profit va fi efectuată începând cu trimestrul în care s-a produs depășirea uneia dintre limitele prevăzute mai sus.

În OUG nr. 3/2017 se mai introduce o cotă de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care au cel puţin un salariat angajat cu contract de muncă.

Anterior acestei ordonanțe, întreprinderile cu un singur salariat aplicau o cotă de impozitare de 2%, excepție făcând cele nou-înființate, care puteau opta, prin excepție de la regula amintită anterior, o cotă redusă, în procent de 1%.

De la 01 februarie, firmele înființate ca microintreprinderi le este aplicată o cotă de impozitare de 1% sau 3%, după cum urmează:

  • cotă de impozitare de 1% pentru microintreprinderile ce au cel puțin un salariat;
  • cotă de impozitare de 3% pentru microintreprinderile care nu au nici măcar un salariat

Categorie: Contabilitate București

Articole pe aceiași temă

Impozitul specific pentru anul 2017

Ordonanţa de urgenţă 3/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 Codul fiscal

Obligațiile pentru firme începând cu 01 februarie 2017

Plafonul minim pentru impozitarea microintreprinderilor în 2017


0 Comments

Leave a Comment

Pagini: 1 2