Declarații care se depun în luna Decembrie

Declarațiile care au termen de depunere în luna Decembrie

Declarațiile 010, 020 și 070

Termen de depunere:

30 zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data eliberării actului legal de funcționare/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial.

Declarația 010 – Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică.

Cine depune !

Este depusă de persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică. Declarația de înregistrare se completează la înființare, iar declarația de mențiuni se completează când se modifică datele declarate inițial.

Declarația 020 – Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice romane și străine care dețin cod CNP. Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Declarația 070 – Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercita profesii libere. Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercita profesii libere. Sunt exceptați contribuabilii care desfășoară exclusiv activități într-o formă de asociere.

Ziua de 5 decembrie

Declarația 394 – Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trimestrul,etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevazută la art.322 din Legea nr.227/2015).

Cine depune !

Se depune de către: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în Romania.

Ziua de 8 decembrie

 Declarația 092 – Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioada fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabila în Romania.

Cine depune !

Se depune de către contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioada fiscala trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabila în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

Ziua de 12 decembrie

Declarația 089 – Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevazute la art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal.

Cine depune !

Este depusă de persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Codul fiscal stabilite în Romania, conform art.266 alin.(2), care au obținut licența de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie 2015 și care au activitate principală revânzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrica cumpărata este neglijabil.

Ziua de 12 decembrie

Declarația 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică.

Cine depune !

Este depusă de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care solicită să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Declarația 020 – Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice romane și străine care dețin CNP.

Cine depune !

Este depusă de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Declarația 070 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Cine depune !

Este depusă de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc sa fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Ziua de 21 decembrie

Declarația 100 – Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, sau alte termene,pentru obligațiile bugetului de stat aferente anterioare.

Declarația 112 – Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidență nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru luna anterioare.

Declarația 224 – Declarația privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoane fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România, pentru obligațiile aferente lunii anterioare.

Declarația 301 – Decontul special de taxa pe valoarea adăugată.

Declarația 307 – Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea TVA.

Cine depune !

Este depusă de persoanele impozabile prevazute la art.280 alin.(6), art.270 alin. (7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) si g) din Legea nr.227/2015.

Declarația 311 – Declarație privind T.V.A. colectata, datorata de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat.

Cine depune !

Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316 alin (11).lit.a) – e) si lit.h) sau g) din Legea nr.227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de T.V.A., livrări și/sau achiziții/prestări de bunuri/servicii care sunt obligate la plata T.V.A.

Declarația 390 VIES – Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna anterioară.

Cine depune !

Este depusă de contribuabilii înregistrați în scopuri de T.V.A. conform art.316 sau 317 din Legea nr.227/2015.

Declarația 097 – Notificare pentru încetarea aplicării sistemului T.V.A. la încasare.

Cine depune !

Este depusă de persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei; persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului T.V.A. la încasare.

Ziua de 30 decembrie

Declarația 394 – Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trimestrul,etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevazută la art.322 din Legea nr.227/2015).

Cine depune !

Este depusă de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

 

 


0 Comments

Leave a Comment