Declaratia 603, ce noutati apar in 2017

Procedura de exceptare la plata CASS a fost aprobata in monitorul oficial nr. 65/26.01.2017, unde a fost publicat ordinul presedintelui ANAF si presedintelui CNAS cu Nr. 3697/727/2016, precum si modelul si continutul formularului 603 ( Declaratie pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate ).

Persoanele fizice care se incadreaza in urmatoarele categorii:

a) cetatenii cu domiciliul in romania;


b) cetatenii straini si apatrizii care anterior au solicitat si au reusit sa obtina prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in tara;


c) cetateni membrii ai statelor Uniunii Europene, Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, care au solicitat si au obtinut dreptul de a sta in Romania pentru o perioada mai mare de 3 luni;


d) persoanele statelor membre ale Uniuneii Europene, Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana care indeplinesc conditiile de lucrator frontalier si efectueaza o activitate in calitate de salariat sau o activitate independenta in Romania si care rezida in alt stat mebru unde se intorc de regula zilnic ori cel putin o data pe saptamana.

Persoanele mai sus amintite care realizeaza venituri pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, conform legii si au incheiat o asigurare pentru boala si maternitate in sistemul de securitate sociala din alt stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana ori in statele cu care Romania are incheiate conventii bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala si maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei si fac dovada detinerii asigurarii;

NU datoreaza CASS pentru veniturile realizate

Firma Contabilitate Bucuresti ofera consultanta contabil si fiscala, pentru toate firmele la preturi fara concurenta.

Pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate aferente veniturilor obtinute, persoana care se situeaza in unul din cazurile prezentate mai sus va depune la organul fiscal competent, direct sau prin imputernicit conform legii, formularul 603 „Declaratia pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate”, alaturi de documentele justificative, cum sunt:

a) Document portabil A1;
b) TR/R1-formular privind legislatia aplicabila
c) PM/RO101-Certificat privind legislatia aplicabila
d) MD/RO101- Certificat privind legislatia aplicabila etc.

Documentele justificative se depun in original si in copie. Copia se confirma de organul fiscal „conform cu originalul”, iar originalul se returneaza contribuabilului. In cazul depunerii declaratiei prin posta, documentele justificative se vor atasa in copie legalizata.

Formularul 603 se depune, pe suport hartie, la registratura organului fiscal, sau la posta, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin celelalte metode specificate de lege, alaturi cu documentele justificative care atesta dreptul persoanei de a solicita exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Organul fiscal competent este organul fiscal unde persoana fizica are obligatia sa declare veniturile obtibute pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, conform legii.

Contributi de asigurari sociale de sanatate se datoreaza inclusiv pentru luna in cursul careia contribuabilul a indeplinit conditiile de scoatere din evidenta ca platitor de contributii de asigurari sociale de sanatate, conform legii.

Persoanele care realizeaza venituri si contributia de asigurari sociale de sanatate se retine la sursa, conform legii, in vederea exceptarii in cursul anului fiscal de la plata contributiei, sunt obligati sa prezinte platitorului de venit o declaratie pe propria raspundere care sa includa datele de identificare a persoanei in cauza, alaturi de documentele justificative specificate mai sus. Documentele justificative se aduc platitorului de venit in copie legalizata.

Categorie: Contabilitate Bucuresti


0 Comments

Leave a Comment