Declarația 101, cine are obligația să o depună în 2017 ?

declaratia-101
declaratia-101

Ce noutăți au apărut la declarația 101 !

Conform OANAF 3386/2016, din 25,11,2016, a fost aprobat noul model al formularului 101 care se va folosii începând cu anul 2017, pentru obligațiile fiscale aferente anului 2016.

Declarația 101 este depusă de către contribuabilii care sunt plătitori de impozit pe profit.

Modificări aduse declarației 101

Din 2017 vor depune toți contribuabilii care aplică regulile speciale de impozitare reglementate la art. 15 din Codul fiscal, inclusiv în situația în care înregistrează numai venituri neimpozabile, respectiv cheltuieli nedeductibile:

– cultele religioase,
– unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior, particulare, acreditate, precum și cele autorizate,
– asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari,
– Societatea Națională de Cruce Rosie din Romania,
– organizațiile nonprofit, organizațiile sindicale, organizațiile patronale

O altă modificare este că vor depune și persoanele nerezidente în România, dar rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România.

Declaraţia se depune de catre persoanele nerezidente pe perioada termenului de prescripţie şi va fi însoţită de certificatul de rezidenţă fiscală în care se specifică faptul că persoana juridică a avut rezidenţa fiscală într-un stat membru al U E sau al Spaţiului Economic European, respectiv într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri în anul obţinerii venitului şi în anul exercitării opţiunii privind regularizarea impozitului în România;

Persoanele juridice care, în decursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, sunt obligaţi să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare sunt obligate să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.

Când se depune declarația 101 ? 

Declarația se completează și se depune anual până pe data de 25 Martie inclusiv.

Sau

Contribuabilii prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor.

Declaraţia se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabil.


0 Comments

Leave a Comment

Pagini: 1 2