Declararea şi definitivarea CAS – venituri din activităţi independente

intrare institutie cu sigla anaf
declarare-cas

Definitivarea CAS în cazul veniturilor determinate în sistem real se efectuează în baza Declaraţiei 200 privind venitul realizat.

Obligaţiile anuale de plată ale CAS se determină de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, prin aplicarea cotei individuale sau a cotei integrale, conform opțiunii exprimate, asupra bazei de calcul, cu încadrarea acesteia în plafonul minim și maxim.

Diferențele de venit, precum și CAS aferentă, stabilite în plus prin decizia de impunere se repartizează pe lunile în care a fost desfăşurată activitatea.

Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim nu datorează plăţi anticipate cu titlu de CAS.

Cu toate acestea, organul fiscal va determina obligații anuale de plata a CAS prin decizie de impunere anuală și în cazul acestora, iar sumele reprezentând baza de calcul accize și CAS aferentă, stabilite prin decizia de impunere, se repartizează pe lunile în care a fost desfăşurată activitatea.

Plata CAS stabilită prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei.

Repartizarea diferențelor de CAS care se efectuează în vederea calculării prestaţiilor acordate de sistemul public de pensii, conduc la reîntregirea bazei de calcul a CAS și NU determină stabilirea de obligații fiscale accesorii pentru plățile anticipate.

 


0 Comments

Leave a Comment