Cum poți să susții o entitate non-profit sau unitate de cult !

Susținerea entităților non-profit, unități de cult, acordarea de burse private, economisirea în sistem colectiv.

Salarații pot deduce din veniturile impozabile din salarii, obținute la funcția de bază, cheltuielile efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, in limita unei sume maxime de 300 lei/an.

Persoanele fizice pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând pana la 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților non-profit, unităților de cult, acordarea de burse private.

Se depune:

  • D230 -pentru veniturile salariale;
  • D200 -de persoanele fizice care au realizat venituri care se declara in D200.

Persoanele care nu sunt obligate sa întocmească D200 pentru veniturile realizate, completează numai secțiunea privind redirecționarea sumei de 2%.

În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virata, nu va completă rubrica „Suma” din secțiunile în cauză, caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisa conform legii.

Suma de 2% poate fi redirecționată către o singură entitate non-profit sau unitate de cult.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


0 Comments

Leave a Comment