Contribuțiile sociale datorate de PFA în 2017

1.CAS ( Contribuția la sistemul de pensii)

Potrivit art. 148 alin. (1) din Codul fiscal, baza de calcul a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care încasează venituri din activități independente și care determină venitul net anual în sistem real o arată echivalentul a 35% din venitul salarial mediu brut folosit la stabilirea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Baza de calcul lunară a contribuției de asigurări sociale se recalculează în anul următor celui de încasare a venitului, pe baza declarației privind venitul realizat, și se determină ca diferență dintre venitul brut realizat și cheltuielile făcute în scopul desfășurării activității independente, numai cheltuielile simbolizând contribuția de asigurări sociale, raportata la numărul de luni în care a fost derulată activitatea.

Cota de contribuție de asigurări sociale aferente persoanelor fizice autorizate care stabilesc  venitul net anual pe baza normelor de venit este cota pentru contribuția individuala(10,5 %).

Persoanele fizice autorizate pot alege cota integrala de contribuție de asigurări sociale corespunzătoare condițiilor normale de muncă (26,3 %).

2. CASS (Contribuția la sistemul de sănătate)

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate constă în diferența pozitivă dintre venitul brut și cheltuielile făcute în scopul desfășurării activității independent, exclusiv cheltuielile semnificând contribuția de asigurări sociale de sănătate sau valoarea anuală a normei de venit, raportată la numărul de luni în care a fost derulată activitatea pe fiecare sursă de venit.

Pentru veniturile încasate cu data de 1 ianuarie 2017, baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, în vigoare în anul pentru care se calculează contribuția.

Contribuția la sistemul asigurărilor sociale de sănătate în anul 2016, nu este plafonată la o limită maximă dar este plafonată la o limită minimă.

Astfel, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de baza minim brut pe țară, dacă venitul pentru care se calculează contribuția este singurul realizat.

PFA-urile datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate în cotă de 5,5%.

Nu are importanță din punct de vedere al contribuțiilor sociale faptul ca PFA realizează și venituri salariale. PFA datorează impozit pe venit în cota de 16% aplicată asupra venitului net (dacă optează pentru sistemul real) sau asupra normei de venit (dacă optează pentru impozitare la norma de venit).


0 Comments

Leave a Comment

Pagini: 1 2