Contributia de asigurari sociale pentru activitatile independente

Cine este obligat sa plateasca contributii la sistemul public de pensii

Sunt obligati la plata contributiilor sociale toti cetatenii romani  si cetatenii altor state sau apatrizii, pe perioada in care au, domiciliul sau resedinta in Romania, precum si cetățenii români sau cetățenii altor state și apatrizii care nu au domiciliul sau reședința în România;Aceste persoane datoreaza contributii sociale pentru veniturile din activitati independente, respectiv pentru veniturile din activitati de productie, comert, prestari de servicii, veniturile din profesii liberale si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate în mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente, contribuabilii la sistemul public de pensii.

Cotele contributiilor de asigurari sociale

  • 26,3% pentru condiții normale de muncă, din care 10,5% reprezinta contribuția individuală iar 15,8% reprezinta contribuția datorată de angajator;
  • 31,3% pentru condiții deosebite de muncă, din care 10,5% reprezinta contribuția individuală și 20,8% reprezinta contribuția datorată de angajator;
  • 36,3% pentru condiții speciale de muncă și pentru alte condiții de muncă astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, din care 10,5% pentru contribuția individuală și 25,8% pentru contribuția datorată de angajator.

Baza de calcul al contributiei sociale pentru activitati independente

Baza lunara de calcul  pentru contributiile sociale aferente activitatiilor independente nu poate fi mai mica decat echivalentul reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, in vigoare in anul pentru care se efectueaza definitivarea contributiei, si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest caștig.Persoanele fizice care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se retine la sursa, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale o reprezinta diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila calculată prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut, si nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia.

Cine nu datoreaza contributii sociale ?

  • persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale
  • persoanele care au calitatea de pensionari

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente  depun anual la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc platile anticipate Declaratia 600, care se completeaza in două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent iar copia se pastreaza de catre contribuabil.


0 Comments