Contabilitate București-descrierea ocupației

contabilcontabilitate bucuresti descrierea ocupatieiContabilii au ca responsabilitate principală ținerea contabilității operațiunilor economico-financiare, inclusiv întocmirea bilanțului contabil. Activitățile desfășurate de contabili pot fi diferite, în funcție de dimensiunile și formă de organizare a firmei. În cadrul întreprinderilor mari contabilitatea implică specializarea pe domenii (furnizori, clienți, operațiuni bancă, mijloace fixe etc), în timp ce în întreprinderile mici și mijlocii, activitatea are în vedere mai multe sau chiar toate activitățile contabile, putând fi incluse suplimentar și alte tipuri de activități (ex.: activități cu numerar, urmărirea contractelor etc.).
Contabilitatea este supusă normelor contabile iar modalitatea de calcul a impozitelor și taxelor de reglementările fiscale. Activitatea contabililor are particularități distincte în cazul întreprinderilor, băncilor sau în sectorul bugetar.

Studii și/sau calificări pentru desfășurarea activității de contabil;

Se solicită studii economice superioare, preferabil domeniile contabilitate sau finanțe. Pentru anumite posturi se solicita studii medii (ex: evidentă primară). Sunt apreciate cunoștințele contabile, de fiscalitate sau de operare a programelor de evidenta contabila.

contabilitate

Atribuții

 Activitatea contabililor depinde de mărimea întreprinderii și domeniul de activitate al acesteia (producție, servicii sau comerț).

Exemple de activități specifice contabililor în cadrul unei întreprinderi:
a) înregistrează corect și la timp operațiunile companiei în documentele justificative corespunzătoare
– procesează facturile interne sau externe;
– întocmește ordine de plată către bănci;
b) verifică corectitudinea întocmirii documentelor justificative și le înregistrează în evidența contabilă
– înregistrează facturile emise;
– înregistrează operațiile efectuate prin bancă, conform extrasului de cont;
– înregistrează încasările și plățile în numerar;
– înregistrează avansurile de trezorerie conform deconturilor;
– încadrează documentele justificative pe venituri și cheltuieli și le înregistrează în contabilitate;
– tine evidenta stocurilor de marfă;
– ține evidența cheltuielilor înregistrate în avans și a deconturilor de cheltuieli
c) întocmește jurnale, situații sau raportări, calculează impozitele și taxele datorate către stat
– ține jurnalele contabile;
– întocmește lista facturilor emise și neîncasate;
– întocmește liste de avansuri de trezorerie ;
– calculează impozitele și taxele datorate bugetului de stat, local etc.
d) reprezintă compania în relațiile cu terții
– asigură întocmirea și depunerea la termen a declarațiilor sau situațiilor financiare cerute de lege
– asigură relația cu banca (depunere ordine de plată, ridicare extrase de cont)
– participă la controalele din partea instituțiilor abilitate
e) alte activități
– întocmește rapoarte și analize către conducerea societății
– arhivează în bune condiții documentele financiar contabile
– urmărește modificările legislative în domeniul financiar contabil și se asigură de aplicarea corectă a acestora.

contabili

Potențiali Angajatori

Toate societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste, instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, deci sunt potențiali angajatori.
Recrutări fac și firmele de contabilitate, firmele de audit sau firmele de consultanță în domeniul economic.

Relații ierarhice pentru contabil

Contabilul se subordonează șefului direct (ex.: șef birou serviciu financiar-contabilitate, contabil șef, director economic etc.). Are relații de colaborare cu ceilalți angajați ai firmei și reprezintă firma față de persoanele cu care intră în contact în interes de serviciu.

evidenta-contabila-bucuresti

Carieră

În cadrul întreprinderilor, contabilul debutant poate avansa în ierarhie (ex.: șef birou serviciu financiar-contabilitate, contabil șef, director economic etc.).
Treptele în ierarhia profesională a contabililor au la bază creșterea nivelului profesional. Prin promovarea examenului de acces la stagiu, desfășurarea stagiului și promovarea examenului de aptitudini, poate deveni contabil autorizat sau expert contabil membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – C.E.C.C.A.R. Din acest moment activitatea se poate desfășura și în mod independent sau în cadrul firmelor de contabilitate.
Cariere posibile sunt și cele de auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R) sau cea de consultant fiscal în cadrul Camerei Consultanților Fiscali (C.C.F).

Necesități de instruire continuă pentru menținerea competenței

Schimbările din domeniul fiscalității impun studiul permanent al legislației specifice. De asemenea este necesară aprofundarea reglementarilor contabile, cunoștințe de drept comercial sau finanțe. Există numeroase surse de informare în domeniu (ex.: Monitorul Oficial, softuri cu legislația la zi, cărți de contabilitate, culegeri de jurisprudența etc.).
Contabilii autorizați și experții contabili membrii ai C.E.C.C.A.R sunt obligați să efectueze anual minim 40 de ore sau unități echivalente de pregătire, din care minimum 20 ore verificabile/an.

reglementari-contabilitate

Reglementările profesiei

Profesia de contabil autorizat și expert contabil este reglementata prin Ordonanța nr. 65/ 1994 republicată, privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați.


0 Comments

Leave a Comment