Trecerea de la plătitor la neplătitor de TVA și de la neplătitor la plătitor de TVA

trecerea de la platitor de tva la neplatitor de tva si de la neplatitor de tva la platitor de tva contabilitate bucurestiSchimbarea regimului de impozitare

  • Trecerea de la plătitor la neplătitor de TVA

În cazul schimbării regimului de impozitare se procedează la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii pentru cazurile prevăzute la art. 282 alin. (2) lit. a), numai dacă factura este emisă pentru contravaloarea parțială a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, și la art. 282 alin. (2) lit. b), dacă a fost încasat un avans pentru valoarea parțială a livrării de bunuri sau a prestării de servicii, mai puțin în cazul operațiunilor pentru care se aplică sistemul TVA la încasare.

HG 1/2016 – Normele de aplicare prevede ca în cazul persoanelor impozabile care renunță la codul de TVA ‘de buna voie’ (prin Formularul 096) care, înainte de scoaterea din evidența persoanelor plătitoare de TVA au emis facturi sau au încasat avansuri, pentru contravaloarea parțială a livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile, al căror fapt generator de TVA intervine după scoaterea din evidență, se procedează la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri/prestării de servicii.

În acest sens, furnizorul/prestatorul neînregistrat în scopuri de TVA emite factura de regularizare pe care înscrie cu semnul minus baza de impozitare și taxa colectată pentru partea facturată/încasată înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA și concomitent înscrie contravaloarea integrală a livrării de bunuri/prestării de servicii FĂRĂ TVA, pe aceeași factură sau pe o factură separată.

Facturile de regularizare se transmit beneficiarului care are obligația să efectueze ajustările TVA deduse conform regulilor generale de ajustare. Factura de regularizare nu trebuie să conțină mențiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/prestatorului.

Furnizorul/prestatorul poate solicita restituirea TVA colectate astfel regularizate pe baza Declarației 307 privind sumele rezultate din ajustarea TVA.

Aceste prevederi NU se aplică în situația în care factura este emisă pentru întreaga contravaloare a livrării/prestării sau este încasată integral contravaloarea livrării/ prestării înainte de data faptului generator. Practic, TVA colectata în acest caz nu mai poate fi regularizat și recuperat de către furnizor/prestator.

  • Trecerea de la neplătitor la plătitor de TVA

Prin excepție, micile întreprinderi care se înregistrează normal în scopuri de TVA procedează la regularizare în vederea aplicării regimului de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii în cazurile prevăzute la art. 282 alin. (2) lit. a) şi b), pentru facturile emise și/sau avansurile care au fost încasate, înainte de înregistrarea în scopuri de TVA, pentru contravaloarea parțială sau integrală a livrării de bunuri ori a prestării de servicii.

HG 1/2016 – Normele de aplicare prevede că, după înregistrarea în scopuri de TVA, furnizorul/prestatorul emite factura de regularizare pe care înscrie cu semnul minus baza de impozitare aferentă livrării/prestării în regim de scutire facturată/încasată înainte de înregistrarea în scopuri de TVA și concomitent înscrie contravaloarea integrală a livrării de bunuri/prestării de servicii aplicând regimul corespunzător operațiunii respective, respectiv taxare sau scutire fără drept de deducere ori scutire cu drept de deducere ori alt regim special prevăzut de Codul fiscal, pe aceeași factură sau pe o factură separată.

Aceste prevederi se aplică indiferent dacă factura este emisă pentru întreaga contravaloare a livrării/prestării sau este încasată integral contravaloarea livrării/ prestării înainte de data faptului generator de TVA


0 Comments

Leave a Comment