Trecerea de la plafonul de 65.000 euro la plafonul de 100.000 euro

cheltuieli deductibile in contabilitateOdată cu data de 1 ianuarie 2016, în definiția microîntreprinderii, plafonul a fost majorat la 100.000 euro, iar pentru a fi microînteprindere este nevoie ca toate condițiile definiție sa fie îndeplinite la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

HG 1/2016 – Normele de aplicare prevăd faptul ca pentru încadrarea în sistemul de impunere pe veniturile

codul-fiscal

microîntreprinderilor în 2016, încadrarea în nivelul veniturilor realizate de 100.000 euro, se verifică pe baza veniturilor care formează baza impozabilă efectuate la data de 31 decembrie 2015.

În situația în care la 31 decembrie 2015, suma veniturilor care se impozitează la o microintreprindere este inferior plafonului de 100.000 euro, în anul 2016 se impune să fiți microintreprindere.

Astfel:

– dacă la sfârșitul anului 2015 erați microintreprindere, veți rămâne plătitor de impozit pe venit și nu depuneți Declarația 010 la organul fiscal;
– dacă la sfârșitul anului 2015 erați deja plătitor de impozit pe profit, atunci trebuie să depuneți Declarația 010 până la 31 martie 2016, iar de la 1 ianuarie 2016 veți fi microintreprindere.

Societățile nou înființate sunt supuse la plata de impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, în situația care la data înregistrării în registrul comerțului, capitalul lor social este deținut de personalități, altele decât statul și instituții administrativ-teritoriale.

Pe de alta parte, o persoană juridică română nou-înființată poate alege să plătească impozit pe profit, începând cuimpozite data înregistrării în registrul comerțului, dacă intenționează să deruleze:

– activități din domeniul bancar;
– activități din domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, exceptând persoanele juridice care derulează activități de intermediere în aceste domenii;

– activități din branșa  jocurilor de noroc;
– activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere și gazelor naturale.

Societățile române nou-înființate care, la data înregistrării în registrul comerțului, dețin capital social care constituie cel puțin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro pot opta să fie plătitoare de impozit pe profit.

Cursul de schimb folosit pentru stabilirea echivalentului în lei pentru suma de 25.000 euro este cursul de schimb anunțat de BNR la data înregistrării societății.

În cazul în care această condiție nu este respectată, societățile devin microîntreprinderi, odată cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea reprezentând echivalentul în lei a 25.000 euro de la data consemnării.

Începând cu 1 ianuarie 2015, Legea contabilității nr 82/1991 permite tuturor categoriilor de persoane juridice să contabil-bucurestiopteze pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic (incluse fiind și microintreprinderile). Codul fiscal precizează că entitățile plătitoare de impozit pe profit care au optat conform legislației contabile pentru un exercițiu financiar diferit pot opta și pentru un an fiscal diferit.

Primul an fiscal schimbat include și perioada premergătoare anului calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie și ziua anterioară primei zi a anului fiscal schimbat, acesta însemnând un singur an fiscal.

Aceste entități au obligația să depună Declarația anuală de impozit pe profit 101 și să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv, până la data de 25 a celei de-a III-a luni inclusiv, de la încheierea anului fiscal modificat.

Trebuie să reținem că, spre deosebire de societățile plătitoare de impozit pe profit, anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic. Când o microîntreprindere se constituie sau își încetează existența, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat.


0 Comments

Leave a Comment