Tratamentul sumelor pentru care nu exista documente justificative

Tratamentul sumelor pentru care nu exista documente justificative

Cele mai multe firme de contabilitate se întâlnesc cu situația de a fi nevoite să înregistreze acte în contabilitate, fără să dispună de documente justificative, urmând ca acestea să fie trecute în contul 473 „Decontări din operațiuni în curs de clarificare”

Operațiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare conform art. 352 alin. 1 din O.M.F.P 1802/2014 se înregistrează, provizoriu, în contul 473 „Decontări din operațiuni în curs de clarificare”.

Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de CEL MULT 3 LUNI de la data constatării.

Tot în ordinul O.M.F.P 1802/2014 art 352 alin. 2 se prevede că entitățile care înregistrează sold la contul 473 la sfârșitul exercițiului financiar prezintă în notele explicative informații privind natura operațiunilor în curs de clarificare.”

Atunci când doriți să „faceți curat” în balanță și să scăpați de aceste solduri, tratamentul este următorul:

contabilitateAtunci când contul 473 prezintă sold debitor;

În acest caz, suma se recunoaște la cheltuieli NEDEDUCTIBILE, deoarece neexistând un document justificativ nici nu se poate demonstra ca acele cheltuieli sunt efectuate în scopul desfășurării activității economice.

Nota contabila ar fi:

6588.X „Alte cheltuieli de exploatare” = 473 „Decontări din operațiuni în curs de clarificare”

Când contul 473 prezintă sold creditor;

Pentru a elimina contul 473, sumele se recunosc la venituri IMPOZABILE. În Codul fiscal, la art 23, sunt evidențiate veniturile neimpozabile, iar venitul din anularea sumelor din contul 473 nu se încadrează la nicio litera din cele de la a) la o).

Nota contabila ar fi:

473 „Decontări din operațiuni în curs de clarificare” = 7588.X „Alte venituri din exploatare”

Și în cazul microintreprinderilor, acest venit este impozabil.

Conform art 53 din Codul fiscal, baza impozabilă în cazul microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad anumite elemente, însă nu și  venitul rezultat din anularea sumelor din contul 473.

Așadar, trebuie ca orice firmă de contabilitate să încerce să facă rost de documentele justificative de fiecare dată, astfel încât să nu ajungem în situația de a trece o perioadă mai mare de 90 de zile, iar apoi să nu reușim să justificăm proveniența sumelor.

 

Postat în contabilitate București

Alte articole

Servicii remunerate cu sume forfetare

Cheltuieli deductibile și nedeductibile


0 Comments

Leave a Comment