Regimul cheltuielilor și TVA pe perioada de inactivitate

Regimul cheltuielilor și TVA pe perioada de inactivitate

cheltuielile si tva-ul pe perioada de inactivitate 2016Societățile care au fost declarate inactive și care derulează activități economice în timpul în care sunteți inactivi, sunt supuse obligațiilor privind achitarea impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale obligatorii, dar nu se bucură de dreptul de deducere a cheltuielilor și a TVA-ului, aferente achizițiilor făcute în perioada respectivă.

Societățile declarate inactive li se anulează (din oficiu) înregistrarea în scopuri de anulare-tvaTVA odată cu data comunicării deciziei de declarare în inactivitate.

În M.O.f nr 547 din 23 iulie 2015 a fost publicata Legea 207/2015 – Noul Cod de procedură fiscală, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, moment în care O.G 92/2003 a fost abrogată.

Firmele persoane juridice, sau orice entitate ce nu are personalitate juridică este declarată inactivă și îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivității dacă se află în una dintre următoarele cazuri:

a) nu realizează, în decursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege;

b) se sustrage controalelor făcute de organul fiscal central prin transmiterea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea lui;

c) organul fiscal central constată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;

d) inactivitatea temporară consemnată la registrul comerțului;

e) durata de funcționare a societății este expirată;

f) firma este lipsită de organe statutare;

g) perioada de posesie a spațiului cu destinația de sediu social este expirată.

În cazul prevăzut la lit. a), declararea în inactivitate nu este făcută înaintea termenului de 15 zile de la anunțarea contribuabilului cu privire la depășirea datei legale de depunere a declarației.

Contribuabilii care, care în urma notificărilor transmise de organul fiscal, își depun declarațiile fiscale corespondente perioadei de referință până la expirarea scadenței de 15 zile prevăzut în notificare, nu vor fi înscriși în evidența contribuabililor inactivi.

În situațile prevăzute la lit. f) și g), declararea în inactivitate se va face după înfăptuirea termenului de 30 zile de la comunicarea către contribuabil a unei notificări referitoare la situațiile respective.

tvaBeneficiarii care fac achiziții de bunuri și/sau servicii de la contribuabili după trecerea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a TVA corespunzătoare achizițiilor respective, excepție făcând achizițiile de bunuri făcute în cadrul procedurii de executare silită și/sau a achizițiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile care sunt în procedura falimentului ( Legea 85/2014).

Pentru achizițiile de bunuri/servicii făcute în perioada în care sunteți inactiv și nu aveți un cod valabil de TVA, destinate operațiunilor pe care urmează să le faceți după data înregistrării în scopuri de TVA, aveți dreptul să vă ajustați TVA în favoarea dvs, prin înscrierea în primul Decont de TVA redactat și depus după înregistrarea în scopuri de TVA sau într-un decont ulterior a taxei aferente:

– bunurilor care sunt în stoc și serviciilor nefolosite (fixate pe bază de inventariere, atunci când se fac înregistrările);

– bunurilor de capital pentru care perioada aferentă ajustării deducerii nu a expirat, precum și activelor corporale fixe în curs de execuție, stabilite pe bază de inventariere, găsite în proprietatea sa în momentul înregistrării;

– achizițiilor de bunuri și servicii care urmează a fi obținute (pentru care exigibilitatea TVA a intervenit înainte de data înregistrării în scopuri de TVA și al căror fapt generator are loc după această dată).


0 Comments

Leave a Comment