Plata și declararea impozitului pe profit – regula generală

impozit pe profit din viziunea unui expert contabil bucurestiÎn ceea ce privește plata și declararea impozitului pe profit, nu există modificări semnificative.

Regula generala constă în faptul că declararea și plata impozitului pe profit se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv  I-a lună următoare încheierii trimestrelor 1 și 3.

Definitivarea și plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se realizează până la data de 25 martie (inclusiv) a anului următor.

impozit-profitAu obligația să declare și să plătească impozitul pe profit, anual, până pe 25 februarie inclusiv a anului următor următoarele categorii de entități:

– ONG – urile, structurile sindicale și structurile patronale;
– entitățile care obțin venituri majoritare din cultivarea cerealelor, plantelor tehnice, cartofului, pomicultură și viticultura;
– cultele religioase, instituțiile de învățământ privat superior acreditat, cât și cele autorizate asociațiile de proprietari și asociațiile de locatari și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, dacă obțin venituri impozabile.

Dacă aceste entități și-au modificat anul fiscal, atunci sunt obligați să depună Declarația 101 și să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv, până la data de 25 a celei de-a II-a luni inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat.

Persoanele juridice care, în decursul anului fiscal, sunt supuse dizolvării fără lichidare, au obligația să depună declarația anuală de impozit pe profit și să achite impozitul până la încheierea perioadei impozabile.

Persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare sunt obligați să întocmească declarația anuală de impozit pe profit pentru perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a început procedura lichidării și data încheierii procedurii de lichidare și să plătească impozitul pe profit până la data predării situațiilor financiare.

Declararea impozitului pe profit anual, cu plăți anticipateprofit

Firma de contabilitate din BucureștiCompania de contabilitate Buznea vă poate oferi consultanță și mai multe detalii despre ce contribuabili pot opta pentru declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate, efectuate trimestrial.

Data până la care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a Declarației 101 privind impozitul pe profit, adică 25 martie.

Cei care doresc să utilizeze această modalitate de plată a impozitului pe profit, trebuie să depună Formularul 012 “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și achitarea impozitului pe profit” până pe 31 ianuarie a anului fiscal respectiv.

Opțiunea efectuată este obligatorie pentru cel puțin 2 ani fiscali succesivi.

Ieșirea din sistemul anual de declarare și plată a impozitului se efectuează la început de an fiscal.

Contribuabilii înștiințează organele fiscale teritoriale modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și de plată a impozitului / profit, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv, tot prin Formularul 012.

anul-fiscalEntitățile care și-au modificat anul fiscal vor comunica organului fiscal modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și de plată a impozitului pe profit, în maxim 15 zile de la începutul anului fiscal modificat.

Entitățile care declară și plătesc impozit pe profit anual pana pe 25 Februarie inclusiv a anului următor, precum și următoarele categorii de entități NU pot opta pentru acest sistem, dacă în anul precedent se încadrează în una dintre următoarele cazuri:

a) sunt nou-înființați, excepție făcând acei contribuabili nou-înființați ca efect al unor operațiuni de reorganizare efectuate conform legii;

b) au consemnat pierdere fiscală sau nu au datorat impozit pe profit anual;

c) au fost inactivi temporar sau au declarat pe propria răspundere că nu desfășoară activități la sediul social/sediile secundare;

d) au fost încadrați ca plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor;

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului / profit anual și cu plăți anticipate realizate trimestrial, determină plățile anticipate trimestriale în total de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele prețurilor de consum, preconizat cu ocazia elaborării bugetului inițial al anului pentru care se efectuează plățile anticipate, până în data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata, pentru primele trei trimestre ale anului.

Plățile anticipate aferente trimestrului IV se declară și se plătesc până la data de 25 decembrie, respectiv  25 a ultimei luni din anul fiscal modificat.
Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se stabilesc plățile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform Declarației 101 privind impozitul pe profit, fără să luați în calcul plățile anticipate efectuate în acel an.

Norme de aplicare

În situația în care, în cursul anului pentru care se fac plățile anticipate, impozitul pe profit aferent anului anterior se modifică și se corectează, plățile anticipate care sunt datorate începând cu trimestrul efectuării modificării se determină în baza impozitului pe profit recalculat.

Contribuabilii care și-au modificat anul fiscal actualizează plățile anticipate trimestriale cu ultima sumă a prețurilor de consum comunicată pentru anul în care începe anul fiscal modificat.

În cazul contribuabililor care aplică modelul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial și care, în anul precedent, s-au bucurat de scutiri de la plata impozitului pe profit, iar în anul pentru care se evaluează și se fac plățile anticipate nu mai beneficiază de facilitățile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, în baza căruia se stabilesc plățile anticipate, este impozitul pe profit determinat după declarația privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se în calcul și impozitul pe profit scutit.

 

 

 


0 Comments

Leave a Comment