Neimpozitarea profitului reinvestit

platitor de tva sau neplatitor de tva contabilitate ieftinaNeimpozitarea profitului reinvestit conform codului fiscal;

Între 1 Ianuarie 2016 și 31 Decembrie 2016, profitul reinvestit în calculatoare, echipamente tehnologice, electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, precum și în programe informatice, produse și/sau achiziționate, în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul derulării activității economice, este scutit de la plata impozitului.

Este vorba despre activele care se regăsesc în subgrupa 2.1 și în clasa 2.2.9 (imobilizări necorporale).

Activele trebuie sa fie noi, adică sa nu fi fost utilizate anterior datei achiziției. Contribuabilii care se bucură de această stipulare nu pot alege metoda de amortizare accelerată pentru activele respective.

Profitul investit redă soldul contului de profit și pierdere, adică profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, realizat până în trimestrul sau în anul plasării activelor respective. Scutirea de impozit se acordă în măsura impozitului pe profit datorat pentru acel interval.

Pentru persoanele care au obligația de a plăti impozit pe profit trimestrial, în cazul în care se fac investiții în trimestrele anterioare, din profitul contabil brut însumat de la începutul anului se scade totalul profitului plasat anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.

În situația în care în trimestrul în care activele sunt puse în funcțiune se consemnează pierdere contabilă, iar în perioada trimestrului următor sau la finele anului se indică profit contabil, impozitul pe profit aferent profitului investit nu se recalculează.

microintreprindereÎn cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit, pentru utilizarea acestei înlesniri se ia în calcul profitul contabil brut cumulat de la începutul trimestrului respectiv (înainte de 1 Ianuarie 2016 – “începutul anului”) plasat în activele folosite începând cu trimestrul în care acestea au devenit plătitoare de impozit pe profit.

Odată cu 1 Ianuarie 2016, dacă în decursul unui an fiscal o microîntreprindere obține venituri mai mari de 100.000 euro sau realizează venituri din consultanță sau management care depășesc procentul de 20% din suma veniturilor care formează baza de impozitare, contribuabilul va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile și cheltuielile înregistrate începând cu acel trimestru.

Contribuabilii au obligația de a păstra activele respective cel puțin un interval de timp cel puțin egală cu jumătate din perioada lor de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile, dar maxim de 5 ani.

În cazul nerespectării acestei prevederi, contribuabilul are obligația depunerii termenul-de-depunere-bilantdeclarației fiscale rectificative deoarece impozitul pe profit se recalculează pentru sumele respective și se percep și creanțe fiscale accesorii, începând cu data aplicării facilității, cu următoarele excepții:

– activele transferate în cadrul operațiunilor de reorganizare;
– activele înstrăinate în cadrul procedurii de lichidare/faliment; și
– activele sunt stricate, pierdute, sustrase sau defecte și înlocuite, în situațiile în care aceste situații sunt demonstrate sau dovedite în mod corespunzător de contribuabil. În cazul echipamentelor furate, contribuabilul dovedește furtul în baza documentelor doveditoare puse la dispoziție de organele judiciare.

Dispoziții tranzitorii:

Pentru activele care se realizează în decursul mai multor ani consecutivi și care sunt puse în funcțiune în anul 2016, se ia în considerare valoarea acestora menționată începând cu 1 iulie 2014.

Scutirea de impozit a profitului reinvestit se aplică și în cazul activelor produse/achiziționate în perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2015 inclusiv și puse în funcțiune în anul 2016.


0 Comments

Leave a Comment