Modificarea anului fiscal

modificarea anului fiscal 2016 din perspectiva firmelor de contabilitateconform Legii contabilității 82/1991, actualizată prin OUG 79/2014, începând cu 1 Ianuarie 2015, persoanele juridice cu sediul în România (cu câteva excepții) își pot modifica exercițiul financiar pentru a nu corespunde cu anul calendaristic și nu numai filialele sau sucursalele ale unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

Codul fiscal 2016cod-fiscal prevede faptul că acele entități care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic pot alege ca anul lor fiscal să corespundă exercițiului financiar ales.

Persoanele nou-înființate, care se încadrează în categoria celor care pot avea un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic încă de la data înființării acestora.

Primul an fiscal modificat include și perioada premergătoare anului calendaristic cuprinsă între 1 Ianuarie și ziua anterioară primei zi a anului fiscal modificat, acesta înfățișează un singur an fiscal.

Aceste entități au obligația să depună Declarația anuală de impozit pe profit 101 și să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv, inclusiv până la data de 25 a celei de-a III-a luni, de la închiderea anului fiscal modificat.

Pentru a comunica opțiunea de modificare a anului fiscal, entitățile trebuie să depună la organul fiscal Formularul 014 „Notificare privind modificarea anului fiscal” în termen de 15 zile din momentul începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării acestora, după caz (înainte de 1 Ianuarie 2016, formularul se depunea cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat).
În M.O.f nr 914 din 10 Decembrie 2015 a fost publicată O.P.A.N.A.F nr 3495/2015 pentru aprobarea modelului și cuprinsul Formularului 014 “Notificare privind modificarea anului fiscal”, care trebuie să fie utilizat începând cu 1 Ianuarie 2016.

impozit-profitDeclararea și plata impozitului pe profit

Pentru primul an fiscal modificat, aceste entități trebuie să acorde atenție momentului din care anul fiscal se modifică.

Astfel, dacă anul fiscal modificat începe în a II a lună a trimestrului calendaristic, atunci I-a lună a trimestrului calendaristic respectiv va constitui un trimestru, pentru care persoana are obligația să declare și să plătească impozitul pe profit, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului calendaristic respectiv.

Dacă anul fiscal modificat începe în a treia lună a trimestrului calendaristic, primele două luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are datoria declarării și plății impozitului / profit, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului calendaristic respectiv.

În cazul entităților care se dizolvă cu lichidare, perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal succesor celui în care a fost începută procedura lichidării și data închiderii procedurii de lichidare se consideră un singur an fiscal.

În cazul celor care își modifică anul fiscal, dreptul organului fiscal de a stabili impozitul pe profit se prescrie într-un  interval de 5 ani începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se împlinesc 6 luni de la închiderea anului fiscal pentru care datorează obligația fiscală.

 


0 Comments

Leave a Comment